سید روح اله موسوی

تکه نانی سر سوزن ذوقی... و خدایی که همین نزدیکی است🌹
Open in app