Go to channel

ﺳވﻠلف ٵهلـטּـه

125
‏أوڪَف ڪَبال الـ رمِش وأشتاڪَ هسه شلون وآنه مفارڪَك فتره وأسولف عالخدود البيضه حتى تغار بس چذاب أحب خدودڪ الـ سمرّه .🤎