ایران الماس

@rapaporteirani

این کانال قیمت جهانی الماس را همزمان با سراسر جهان بدون تبعیض و تبلیغ رایگان تا پایان تحریم ها برای ایرانیان ارائه می کند. ایرانیان دیگر نیازی به انتی فیلتر و مستر کارت و پاسپورت خارجی ..ندارند.

Your browser is out of date!

Ooops! It seems like your browser is out of date. To enjoy all TamTam features we recommend you to install the latest version of your browser. Or you can always try another one from the list, it’s up to you.