آم آلتـ♥ـوٌتہ

:_*٭↲أحيــٰٰـــٰاناً نحتــٰٰـــٰاج لمــٰٰـــٰن يشـ؏͜ــٰٰـــٰر بنــٰٰـــٰا  وليــٰٰـــٰس لمــٰٰـــٰن يسمـ؏͜ــنــٰٰـــٰا ⇣🖤🔗*_💔🔥
Open in app