💕. نازوꪆڪيه ♪💗

سِـمًرهّـ وٌأّلَيِّحًجّـيِّ أّدٍمًرعٌ 😏______♡꧁꧂ خِـبًيِّثًـهّـ بًشُـکْلَ خِـرأّفُـيِّ لَأّ تٌـنِدٍکْ وٌيِّأّيِّ🤗
Open in app