Go to channel

وقایع دوران سلسله قاجار

133
به گفته حسین مکی احمد شاه زیر بار قرارداد ۱۹۱۹ نرفت و امضا نکرد و همچنین در ۳۳ سالگی در هتلی در پاریس درگذشت در حالی که باید با انهمه ثروت ادعا شده زندگی اشرافی در اروپا می‌داشت , همچنین همسرش بدرالملوک تا سال ۱۳۵۸ که درگذشت در آپارتمانی ساده در تهران زندگی میکرد . به گزارش خبرگزاری فارس خانم بدرالملوک مدتی هم در اتاقی در هتل کاروان پانسیون بود و یکشب چند دزد که قبلا او را شناسائی کرده بودند و فکر می کردند دارای جواهرات گرانبهائی است، با تهدید وارد اتاق او شدند و همه جا را گشتند ولی فقط یک ساعت با زنجیر طلا که به گردن می‌انداخت و تنها یادگاری احمد شاه بود بهمراه یک رادیو ترانزیستوری را بسرقت می‌برند.