Go to channel

وقایع دوران سلسله قاجار

78
یکی از پرچم‌های سلسله‌ی تورک قاجار منقش به نماد اساطیری تورک، نشان شیر و خورشید (مربوط به دوره‌ی آقامحمد خان)👆