وقایع دوران سلسله قاجار

13
قاجار قاجاریه ترکان قاجار قجر سلسله قاجار سلسله قاجاریه پادشاهان ترک ترکان ایران
Open in app
وقایع دوران سلسله قاجار
38

اثبات ترکمن بودن اشکانیان.pdf

pdf
204.956 Kb
وقایع دوران سلسله قاجار
233
عکس های زنان و دختران دوره قاجار 👆
وقایع دوران سلسله قاجار
40

اصلاحات و تجدد در عصر قاجار.pdf

pdf
2.55 Mb
وقایع دوران سلسله قاجار
48
نفرت «رضاشاه» از «قاجاریه» به روایت همسرش ملکه «تاج‌الملوک آیریملو» رضا از طایفه قاجار به شدّت متنفر بود و همه آنها را خائن به مملکت می‌دانست... من گاهی اوقات با رضا دعوا می‌کردم که این ساختمان‌های نفیس را خراب نکند. رضا می‌گفت: هرچه که مردم را به یاد دودمان قاجاریه بیندازد، باید خراب شود تا جلو چشم مردم نباشد! منبع: کتاب خاطرات تاج الملوک ملکه پهلوی (مادر محمدرضا شاه)، به کوشش و ویرایش کاظم ع ...
وقایع دوران سلسله قاجار
154
مجله نشنال جغرافی👆 دوره قاجار زبان انگلیسی
وقایع دوران سلسله قاجار
199

ایروان_یک_ولایت_مسلمان_نشسن_بود_سردارنیا.pdf

pdf
5.85 Mb
وقایع دوران سلسله قاجار
97
به گفته حسین مکی احمد شاه زیر بار قرارداد ۱۹۱۹ نرفت و امضا نکرد و همچنین در ۳۳ سالگی در هتلی در پاریس درگذشت در حالی که باید با انهمه ثروت ادعا شده زندگی اشرافی در اروپا می‌داشت , همچنین همسرش بدرالملوک تا سال ۱۳۵۸ که درگذشت در آپارتمانی ساده در تهران زندگی میکرد . به گزارش خبرگزاری فارس خانم بدرالملوک مدتی هم در اتاقی در هتل کاروان پانسیون بود و یکشب چند دزد که قبلا او را شناسائی کرده بودند و فک ...
وقایع دوران سلسله قاجار
81
نپذیرفتن کمک آتا تورک از سوی احمدشاه برای بازگشت به سلطنت 👆
وقایع دوران سلسله قاجار
58
یکی از پرچم‌های سلسله‌ی تورک قاجار منقش به نماد اساطیری تورک، نشان شیر و خورشید (مربوط به دوره‌ی آقامحمد خان)👆
وقایع دوران سلسله قاجار
57
یکی از پرچم‌های سلسله‌ی تورک قاجار منقش به نماد اساطیری تورک، نشان شیر و خورشید (مربوط به دوره‌ی محمد شاه)👆
وقایع دوران سلسله قاجار
162
بیرق‌ سلسله‌ی تورک قاجار منقش به نماد اساطیری تورک، نشان شیر و خورشید (مربوط به دوره‌ی ناصرالدین شاه و به بعد)👆
وقایع دوران سلسله قاجار
581
قتل عام مسلمانان در دو سوی ارس👆 صمد سرداری نیا
وقایع دوران سلسله قاجار
65
بالون هوا کردن فرانسوی‌ها در طهران اواخر قاجار
وقایع دوران سلسله قاجار
551

تاریخ_تمدن_ویل_دورانت_مجموعه_یازده_جلدی.pdf

pdf
39.1 Mb
وقایع دوران سلسله قاجار
403

آذربایجان_و_سولدوز_اسماعیل_نبی_یار.pdf

pdf
11.36 Mb
وقایع دوران سلسله قاجار
58
دولت انگلیس در جهت منافع استعماری خود برای معتاد نمودن مردم و گسترش اعتیاد در ایران زمان قاجار، با تبلیغ این که تریاک درمان تمام دردهاست، مردم ایران را که در آن زمان از بیماریها رنج میبردند به این ماده معتاد نمود! ☝️
وقایع دوران سلسله قاجار
60
عکسی کمتر دیده شده از مجازات مجرمین در ایران دوره محمد على شاه قاجار در سال 1278 هجرى. آویزان کردن بر دروازه شهر برای عبرت گرفتن مردم ☝️