💌 پست کده⁦❣️⁩

@postkade

📩پست کده بهترین منطقه ای برای پست های کانال شما در تم تم💌 قوانین گروه لطفاً رعایت کنید🙏 📛تبلیغات ممنوع و ریپورت میشد⛔ ⛔️چت ممنوع ⛔ 🔞پست های غیر اخلاقی ممنوع و ریپورت میشد 🔞 🚷پی وی بدونه اجازه ممنوع 📵 📨فقط پست های کانالتونو فروارد کنید تو گروه⁦✅ کار های شما نشان ادب و فرهنگ شماست پس بارعایت قوانین ادب خود رو نشان میدید با سپاس🌹

Your browser is out of date!

Ooops! It seems like your browser is out of date. To enjoy all TamTam features we recommend you to install the latest version of your browser. Or you can always try another one from the list, it’s up to you.