کانال قیمت کارهای تابستانی

18
Public channel
Open in app
کانال قیمت کارهای تابستانی
179
نیکا تیشرت پسرانه سایز سایز ۴۰ ۴۵ ۵۰ ۵۵ ۶۰ ۶۵ کد ۴۹۳ قیمت ۶۰/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
171
نیکا تیشرت پسرانه سایز ۴۰ ۴۵ ۵۰ ۵۵ ۶۰ ۶۵ کد ۴۹۹ قیمت ۳۵۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
84
نیکا تیشرت شلوارک لی سایز ۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰ کد ۵۲۲ قیمت ۱۱۰/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
89
بردیا تیشرت شلوارک گلدوزی ۴۰ ۴۵ ۵۰ ۵۵ کد ۲۱۰۵ قیمت ۸۵/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
78
بردیا تیشرت شلوارک ۴۰ ۴۵ ۵۰ ۵۵ کد ۲۱۰۴ قیمت ۸۵۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
65
بردیا تیشرت پسرانه سایز ۴۵ ۵۰ ۵۵ ۶۰ کد ۲۱۰۶ قیمت ۶۰/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
69
بردیا تیشرت تک کد ۷۰۰ سایز ۶۰ ۶۵ قیمت ۶۵/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
63
بردیا تیشرت شلوارک سایز ۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰ کد ۲۱۰۸ قیمت ۸۰/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
68
بردیا تیشرت شلوارک jor سایز ۴۰ ۴۵ ۵۰ ۵۵ کد ۷۹۸ قیمت ۸۵۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
77
بردیا بلوز شورت یقه قاپک سایز ۶۰ ۶۵ کد ۲۱۰۷ قیمت ۹۵۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
92
بردیا تاپ وشورت کلاه دار کد ۲۱۱۳ سایز ۴۰ ۴۵ ۵۰ ۵۵ قیمت ۹۰/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
96
قیمت کارهای دنیز را فعلا به این منوال که میفرستم قیمت گذاری کنید سایز ۳۰ ۳۵ قیمت ۹۵/۰۰۰ تومان سایز ۳۵ ۴۰ قیمت ۱۰۰/۰۰۰ تومان سایز ۴۰ ۴۵ قیمت ۱۱۰/۰۰۰ تومان سایز ۴۵ ۵۰ قیمت ۱۲۰/۰۰۰ تومان سایز ۵۰ ۵۵ قیمت ۱۲۵/۰۰۰ تومان سایز ۵۵ ۶۰ قیمت ۱۳۰/۰۰۰ تومان سایز ۶۰ ۶۵ قیمت ۱۳۵/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
107
فرخی پیراهن نخی پایین چین دار کد ۱۵۶۳/۳۱۰ سایز ۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰ قیمت ۸۵۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
71
فرخی شومیز پایین گره ای کد ۱۵۶۳ سایز ۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰ قیمت ۸۰۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
63
فرخی تاپ و شلوارک نخی سربنددار کد ۱۵۶۴ سایز ۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰ قیمت ۸۵۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
62
تیشرت شلوارک نخی سایز۳۵.۴۰.۴۵.۵۰ قیمت ۳۵۰۰۰ تومان ❌فقط این مدل بقیه را اشتباه نزنید این قیمت❌
کانال قیمت کارهای تابستانی
73
شلوارک تک طرح لی سایز۳۵.۴۰.۴۵.۵۰ قیمت ۴۰۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
77
فرخی تاپ نخی بوگاتی با شلوارک تنسل سایز ۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰ کد ۱۵۷۸ قیمت ۹۵/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
73
فرخی تاپ نخی بوگاتی با شلوارک تنسل سایز ۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰ کد ۱۵۷۸ قیمت ۹۵/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
67
فرخی تاپ نخی با شلوارک تنسل سایز ۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰ کد ۱۵۷۸ قیمت ۸۵/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
68
فرخی تاپ نخی با شلوارک تنسل سایز ۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰ کد ۱۵۷۸ قیمت ۸۵/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
62
فرخی شومیز آستین حلقه ای با شلوارک سایز ۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰ کد ۱۵۷۸ قیمت ۸۵/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
61
فرخی پیراهن پائین چین دار سایز ۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰ کد ۱۵۸۳ قیمت ۸۵۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
50
فرخی تاپ و شلوارک بوگاتی در دو مدل سایز ۵۰ ۵۵ ۶۰ کد ۱۵۸۷ قیمت ۱۲۰/۰۰۰ تومان ❌توجه این کار سایز بزرگ و شلوارکش بلندتره با کار قبلی اشتباه نشود❌
کانال قیمت کارهای تابستانی
59
فرخی تاپ و شلوارک بوگاتی در دو مدل سایز ۵۰ ۵۵ ۶۰ کد ۱۵۸۷ قیمت ۱۲۰/۰۰۰ تومان ❌توجه این کار سایز بزرگ و شلوارکش بلندتره با کار قبلی اشتباه نشود❌
کانال قیمت کارهای تابستانی
56
فرخی تاپ پلنگی با شلوارک تنسل کد ۱۵۹۰ قیمت ۹۵/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
61
فرخی نیم تنه پلنگی با شلوارک تنسل سایز ۵۰ ۵۵ ۶۰ کد ۱۵۹۱ قیمت ۹۵/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
61
افشار تیشرت شلوارک پولو سایز ۵۰ ۵۵ کد ۳۰۸ قیمت ۸۰/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
58
افشار تیشرت شلوارک پولکی سایز ۴۰ ۴۵ ۵۰ کد ۳۰۸ قیمت ۷۰/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
58
افشار تیشرت شلوارک سایز ۶۰ ۶۵ کد ۳۱۱ قیمت ۹۵/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
58
افشار تیشرت شلوارک 36 سایز ۴۰ ۴۵ ۵۰ کد ۳۱۴ قیمت ۷۰/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
53
افشار تیشرت شلوارک کد ۳۱۵ سایز ۳۵ ۴۰ ۴۵ قیمت ۸۰/۰۰۰ تومان سایز ۵۰ ۵۵ ۶۰ قیمت ۱۰۰/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
51
نی نی گل تیشرت مشکی سایز ۴۰ ۴۵ ۵۰ کد ۴۴۴ قیمت ۴۵۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
48
نی نی گل تیشرت مشکی سایز ۴۰ ۴۵ ۵۰ کد ۴۴۴ قیمت ۴۵۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
46
نی نی گل تیشرت مشکی سایز ۴۰ ۴۵ ۵۰ کد ۴۴۴ قیمت ۴۵۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
43
نی نی گل دخترانه محرمی سایز ۴۰ ۴۵ کد ۴۴۵ قیمت ۵۰/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
39
نی نی گل دخترانه محرمی سایز ۵۰ ۵۵ کد ۴۴۵ قیمت ۵۰/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
41
نی نی گل دخترانه محرمی سایز ۴۰ ۴۵ ۵۰ ۵۵ کد ۴۵۰ قیمت ۵۰۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
49
نی نی گل سایز ۳۵ ۴۰ ۴۵ قیمت ۵۰۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
46
نی نی گل چاپ ریبوک سایز ۳۵ ۴۰ ۴۵ قیمت ۵۰/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
47
نی نی گل بلوز شورت چاپ سگ سایز ۳۵ ۴۰ ۴۵ کد ۴۰۱ قیمت ۵۵/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
52
نی نی گل تیشرت شلوارک سایز ۴۰ ۴۵ ۵۰ کد ۴۰۲ قیمت ۸۵/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
52
نی نی گل تیشرت شورت لی چاپ 85 سایز ۳۵ ۴۰ ۴۵ کد ۴۱۰ قیمت ۸۰/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
44
نی نی گل تیشرت راه راه سایز ۵۰ ۵۵ ۶۰ کد ۴۱۹ قیمت ۶۰/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
48
نی نی گل تیشرت شلوارک سون سایز ۴۰ ۴۵ ۵۰ کد ۴۲۶ قیمت ۷۰/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
44
نی نی گل تاپ شلوارک راه راه سایز ۴۰ ۴۵ ۵۰ کد ۴۱۵ قیمت ۷۰/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
54
نی نی گل تیشرت شلوارک سفید مشکی طرح اسکلت سایز ۵۰ ۵۵ ۶۰ ۶۵ کد ۴۲۱ قیمت ۸۵/۰۰۰ تومان
کانال قیمت کارهای تابستانی
95
کارهای قبل را قیمت میزنم چنانچه کاری بود و من قیمت نذاشتم شخصی بفرستین تا داخل کانال قیمت بزنم