Go to channel

سـسـتوريآت، رمـزيآت، حب، غزل، نگت، گروبآت، ، تعآرف، بآيـوآت، قصـص، حگم ومواضع ، تهكير، قنوات،صـور بنآت گيـوت، 🐈💗

572
- اني ادري بروحي ضايعة "بس شگـلي حبيت الطريق "🙂💔