Go to channel

سـسـتوريآت، رمـزيآت، حب، غزل، نگت، گروبآت، ، تعآرف، بآيـوآت، قصـص، حگم ومواضع ، تهكير، قنوات،صـور بنآت گيـوت، 🐈💗

585
مياو"مياٰو?"هٰلمره"خليتك"تماوٰي"المره"الٰثانية اخليٰك"تـنبٰح 🌝 يلااا دييي