پاسیونیسم....♤

332
به هم میگفت دنیامی🙂💙 وقتی رفت گفتم مگ دنیات نبودم🖤گفت:دنیا دوروزه... ♥97/2/22
Open in app
پاسیونیسم....♤
1648
لیاقت آدما رو از انتخابای قبلی و بعدیشون بفهم ؛ اون موقع‌اس که میبینی خیلیا در حدت نبودن!!!
پاسیونیسم....♤
1598
‌ مورچه ای را مسخره کردم که عاشق تفاله چای بود ، بعد ها فهمیدم که خودم عاشق آشغالی بودم که شبیه آدم بود !!!🖤
پاسیونیسم....♤
1536
تنهایی حق کسانی است ک خیانت میکنند اماسهم کسانی میشود که وفادارهستند:)
پاسیونیسم....♤
1207
00:41
رفیق نداشتیم همه جاکش بودن مثل سعید وفرهاد
پاسیونیسم....♤
1238
برو باو
این ی مادر جند هست
پاسیونیسم....♤
376
خودمان را با جمله " تا قسمت چه باشد " گول نزنیم.. " قسمت " اراده من و توست
پاسیونیسم....♤
393
اگه قراره من پیام بدم تا یادم بیفتی ترجیح می دم برا همیشه فراموش بشم :)🥀 =]
پاسیونیسم....♤
1168
_میدونی وحشتناک‌ترین ترس زندگیم +چیه؟ _اینکه اینترنتم قطع شه و دچار تنهایی مطلق 💫💫
پاسیونیسم....♤
392
دلمان کوچک است ولی آنقدر جا دارد که برای هر عزیزی که دوستش داریم نیمکتی بگذاریم برای همیشه ی عمر
پاسیونیسم....♤
1128
تکلیفم مانند کبریت های خیس است هیچگاه روشن نمیشود...💔👑
پاسیونیسم....♤
370
‏هیــــچ دڪتــری نبــود ڪه به مـابگـه ڪمبــود محبــت ازڪمبـودویـتامیـن بیشـتــربـه آدم ضـــربـه میــــزنـه💔👑
پاسیونیسم....♤
391
خودت میدونی تنهام ارزوهام تو بودی🥀💔👑
پاسیونیسم....♤
535
گـاهی لال مـیشود آدم حــرف دارد ! ولــی کــلمه نــدارد گــاهی حرفــهای آدم درد دارد صــدا نــدارد.
پاسیونیسم....♤
1353
شاید بهم بگى مغرور یا بی احساس ولى من عادت ندارم به چیزاى عمومى حس خاصى داشته باشم
پاسیونیسم....♤
1305
به بعضیام باید گفت : این هفته به کی قول دادی تا ابد باشی ؟! 🖤🖤🖤😔✌🖤🖤🖤