طُ

62
اسکی از همه جا عکس بخاین هر‌کوفتی به این دخی اسکله بگین بگه بهم https://tt.me/poo__bon
Open in app
طُ
5734
davood: 🌒🌎🌘: از این فال تبتی حیرت زده می شید. حتما امتحان کنید. خط به خط بخونید. جلو جلو نرید. جلوی کسی هم نخونید. آزمون خود شناسی اعتقاد ات تبتی ها به شناخت درون بسیار جالب است تا جایی که اگر کسی زمان تولد خود را بدقت حتی به ساعت و ثانیه بداند تسلسل روح وی را در کالبد ها ی گذشته و آینده تشخیص خواهند داد. این؛یکی از آزمونهای دالايی لاما (از کاهنان برجسته آنهاست). برای این آزمون زمان بگذاری ...
طُ
1433

Ezza-Dishab-(Ft-Arta).mp3

mp3
Ezza - Dishab (Ft Arta)" ShirazSong.In "