علوم باستانی

28
Public chat
Open in app
علوم باستانی
62
۲۸ ۱۷۸ ۷۵ دنبال ی رابطه پایدار دو طرفه ساک و لا پایی اصفهان
محسن محمد
143
كل عام وانتم بالف خير
احمد الفردان
164
Completed audio call. Install the new version for calls https://welcome.tamtam.chat
farhad
205
این جوغنه؟؟؟
farhad
205
جناب باقری سلام
سامان باقری
202
در این تصویر خرطوم یک فیل داخل زمین است و در قسمت گوش سمت راست فیل یک دریچه وجود دارد.
سامان باقری
211
موقع طلوع سایش میوفته اینجا پشت تخت سنگ
سامان باقری
199
هر گاه روی سنگی دیدید یک دریچه پیداست دو حالت داره ۱-دوربین است که از قسمت تنگ تر سوراخ در سنگ باید به مکان مورد نظر نگاه کرد ۲-اگر مانند شکل فوق بود به یک در مخفی اشاره میکنه الان بالای سنگ تصویر یک عقاب هست.
سامان باقری
206
اینجا هم کارشناسی داریم؟
سلام مشکلتون چیه؟ امر بفرمایین
علوم باستانی
200
کارشناس داریم اینجا
علوم باستانی
204
که فردا نصب کنم دوباره
علوم باستانی
202
خوب این تلگرام بفرست چی بود یادم رفت سایت چی بود
نبیآریایی
202
نه تلگرام نسخه اصل وتلگرام ایکس
علوم باستانی
203
این طلای منتظورت هست
نبیآریایی
198
نه اینجا برای زمانی بود که تازه تلگرام فیلتر شده بود
علوم باستانی
201
اولی بود پاک کردم
نبیآریایی
200
درود.باید عزیزم بری داخل تلگرام گروه اونجاست