زبان ژاپنی

4
Public channel
Open in app
زبان ژاپنی
44

چند واژه از زبان آینو و ترکی .pdf

pdf
172.352 Kb
زبان ژاپنی
593
اسکی تورکجه ایله بوگونکو ژاپن دیلی لری نین قارشیلاشدیریلماسی ( تطبیق ترکی و ژاپنی )👆
زبان ژاپنی
40
Ainu _ English _ Japanese dictionary ☝️
زبان ژاپنی
42

kupdf.net_ainu-english-japanese-dictionarypdf.pdf

pdf
20.43 Mb
زبان ژاپنی
262

Colloquial Japanese.pdf

pdf
3.81 Mb
زبان ژاپنی
49
آموزش ژاپنی ☝️
زبان ژاپنی
397

Read Japanese Today.pdf

pdf
3.18 Mb
زبان ژاپنی
46
آموزش زبان ژاپنی ☝️
زبان ژاپنی
374

Japanese For Busy People.pdf

pdf
19.37 Mb
زبان ژاپنی
354

Japanese Grammar.pdf

pdf
2.73 Mb
زبان ژاپنی
166
فرهنگ ا و لغتنامه نگلیسی - ژاپنی ☝️
زبان ژاپنی
339

Japanese-English.pdf

pdf
38.75 Mb
زبان ژاپنی
45

Japonca Türkçe Alfabe.pdf

pdf
356.827 Kb
زبان ژاپنی
573

Japonca Dil Bilgisi - Türkçe konuşanlar için.pdf

pdf
17.28 Mb
زبان ژاپنی
801

متن روی کاسه کنار انسان طلاپوش.pdf

pdf
117.899 Kb
زبان ژاپنی
194
شباهت میان خط اورخون-یئنی سئی و خط ژاپنی 👆
زبان ژاپنی
460

Mehmet Bayrakdar - Türkler ve Japonlar.pdf

pdf
25.6 Mb
زبان ژاپنی
168
تاریخ و فرهنگ ژاپن👆
زبان ژاپنی
171

tarikhe_farhang_chapon_Tarikhema_org.PDF

PDF
5.82 Mb
زبان ژاپنی
56

Talat Tekin - Japonca ve Altay Dilleri.pdf

pdf
6.78 Mb
زبان ژاپنی
257
ترکان از زمان های بسیار دور و در چندین دوره زمانی به ژاپن مهاجرت کرده اند. مهمترین قوم ترک ، قوم آینو در هکایدو و .. است. در زبان ژاپنی معاصر حدود صد کلمه با منشأ ترکی وجود دارد. مثلا : کلمه ژاپنی inu به معنی سگ منشأ ترکی دارد که در ترکی استانبولی enik و در ترکی آذربایجانی « انیک » به معنی توله سگ است. در کتاب هزار ساله دیوان لغات الترک محمود کاشغری در صفحه 113 آمده است که: انک (ánük) : بچه شیر ، ...
زبان ژاپنی
344
خودآموز ژاپنی👆
زبان ژاپنی
161
فرهنگ ژاپنی به انگلیسی👆