زبان ژاپنی

4
Public channel
Open in app
زبان ژاپنی
32

چند واژه از زبان آینو و ترکی .pdf

pdf
172.352 Kb
زبان ژاپنی
549
اسکی تورکجه ایله بوگونکو ژاپن دیلی لری نین قارشیلاشدیریلماسی ( تطبیق ترکی و ژاپنی )👆
زبان ژاپنی
31
Ainu _ English _ Japanese dictionary ☝️
زبان ژاپنی
33

kupdf.net_ainu-english-japanese-dictionarypdf.pdf

pdf
20.43 Mb
زبان ژاپنی
231

Colloquial Japanese.pdf

pdf
3.81 Mb
زبان ژاپنی
39
آموزش ژاپنی ☝️
زبان ژاپنی
363

Read Japanese Today.pdf

pdf
3.18 Mb
زبان ژاپنی
34
آموزش زبان ژاپنی ☝️
زبان ژاپنی
341

Japanese For Busy People.pdf

pdf
19.37 Mb
زبان ژاپنی
321

Japanese Grammar.pdf

pdf
2.73 Mb
زبان ژاپنی
144
فرهنگ ا و لغتنامه نگلیسی - ژاپنی ☝️
زبان ژاپنی
306

Japanese-English.pdf

pdf
38.75 Mb
زبان ژاپنی
33

Japonca Türkçe Alfabe.pdf

pdf
356.827 Kb
زبان ژاپنی
534

Japonca Dil Bilgisi - Türkçe konuşanlar için.pdf

pdf
17.28 Mb
زبان ژاپنی
733

متن روی کاسه کنار انسان طلاپوش.pdf

pdf
117.899 Kb
زبان ژاپنی
168
شباهت میان خط اورخون-یئنی سئی و خط ژاپنی 👆
زبان ژاپنی
421

Mehmet Bayrakdar - Türkler ve Japonlar.pdf

pdf
25.6 Mb
زبان ژاپنی
146
تاریخ و فرهنگ ژاپن👆
زبان ژاپنی
149

tarikhe_farhang_chapon_Tarikhema_org.PDF

PDF
5.82 Mb
زبان ژاپنی
46

Talat Tekin - Japonca ve Altay Dilleri.pdf

pdf
6.78 Mb
زبان ژاپنی
240
ترکان از زمان های بسیار دور و در چندین دوره زمانی به ژاپن مهاجرت کرده اند. مهمترین قوم ترک ، قوم آینو در هکایدو و .. است. در زبان ژاپنی معاصر حدود صد کلمه با منشأ ترکی وجود دارد. مثلا : کلمه ژاپنی inu به معنی سگ منشأ ترکی دارد که در ترکی استانبولی enik و در ترکی آذربایجانی « انیک » به معنی توله سگ است. در کتاب هزار ساله دیوان لغات الترک محمود کاشغری در صفحه 113 آمده است که: انک (ánük) : بچه شیر ، ...
زبان ژاپنی
327
خودآموز ژاپنی👆
زبان ژاپنی
151
فرهنگ ژاپنی به انگلیسی👆