کتاب نسل آفتاب

31
کتابخانه کتاب کتب تاریخی کتب ترکی کتب جغرافیایی تاریخ ترکان مقاله های تاریخی
Open in app
کتاب نسل آفتاب
137

Al-Kāšгarī, Maḥmūd.-Compendium of the Turkic dialects (Dīwān lugāt at-Turk), Part III (3_3).pdf

pdf
39.51 Mb
کتاب نسل آفتاب
129

Al-Kāšгarī, Maḥmūd.-Compendium of the Turkic dialects (Dīwān lugāt at-Turk), Part II (2_3).pdf

pdf
61.76 Mb
کتاب نسل آفتاب
130

Al-Kāšгarī, Maḥmūd.-Compendium of the Turkic dialects (Dīwān lugāt at-Turk), Part I (1_3).pdf

pdf
17.47 Mb
کتاب نسل آفتاب
96
دیوان لغات الترک ج۴👆 ترکی آذربایجانی
کتاب نسل آفتاب
95
دیوان لغات الترک ج۳👆 ترکی آذربایجانی
کتاب نسل آفتاب
92
دیوان لغات الترک ج۲👆 ترکی آذربایجانی
کتاب نسل آفتاب
90
دیوان لغات الترک ج۱👆 ترکی آذربایجانی
کتاب نسل آفتاب
372
کوروش و بنی اسرائیل از این تاریخ یعنی پس از فتح بابل است که کوروش تاجگذاری میکند و ادعای سلطنت مینماید. ابن خلدون گوید: «وانفرد کوروش بالملک علی فارس و ماذی...»۳۷ و طبری با تردید گوید:... «قال و لم یملک کیارش قط، و انما کان مملکا علی خوزستان و مایتصل بهامن ارض بابل من قبل کیقاوس...» ۳۸ مسعودی در این باب توضیح دیگری دارد و گوید: «و فی وجه آخر منالروایات، ان کورس کان ملکا برأسه لا من قبل بهمن.... و ...
کتاب نسل آفتاب
169

تاریخ_قتل_عام_مسلمانان_آذربایجان.pdf

pdf
14.55 Mb
کتاب نسل آفتاب
294

رفیق اؤزدک - تورکون قیزیل کیتابی 2.pdf

pdf
6.27 Mb
کتاب نسل آفتاب
66

پیدایش الفبای رونیک ترکی.pdf

pdf
575.105 Kb
کتاب نسل آفتاب
273

آذربایجان_ترانه_لری_میر_مهدی_اعتماد.pdf

pdf
5.58 Mb
کتاب نسل آفتاب
163

ذوالقرنین_نگارش_سید_هبه_الدین_شهرستانی.PDF

PDF
763.617 Kb
کتاب نسل آفتاب
355
آثار پروفسور فريدون آغاسی اوغلو 👆 او ترکان را بومیان جنوب ارومیه ، شمال عراق و منطقه آناتولی می داند و نظریه به ارومیه تئوری سی مشهور است و نظریه آلتائیک بودن ترکان را با دلایل مختلف رد می کند.
کتاب نسل آفتاب
146

Azerbaycan-Turkiye Turkcesinin Morfonologiya Karshilashtirilmasi (Ayfer Aytach)( chanaqqale-2007).pdf

pdf
5.52 Mb