نگاره های ماندگار

18
Public chat
Open in app
خاله میترا
47
سلام ###خاله میترا هستم 33ساله بیوه.### (تنها زندگی میکنم.) از همه جای ایران کیس دارم از ۱۳ساله تا ۵۰ ساله دارم با مکان. تمیز و کدبهداشتی و کارت بهداشتی .مکان امن وکیس های سالم.فول سکس هستن(عقب و جلو و ساک). هرکی خواست بیاد پیوی از هرجا ک بخواد هماهنگ میکنم. گدا و خسیس و بخیل و شک داره نیاااااااااد بلاک میشه. سکس چت سکس تصویری دارن.
خاله میترا
51
سلام خاله میترا هستم 33ساله بیوه. تنها زندگی میکنم. از همه جای ایران کیس دارم از ۱۳ساله تا ۵۰ ساله دارم و مکانم دارم و تمیز و بهداشتی و امن و سالم.فول سکس هستن. هرکی خواست بیاد پیوی از هرجا ک بخواد هماهنگ میکنم .
خاله میترا
51
سلام خاله میترا هستم 33ساله بیوه. تنها زندگی میکنم. از همه جای ایران کیس دارم از ۱۳ساله تا ۵۰ ساله دارم و مکانم دارم و تمیز و بهداشتی و امن و سالم.فول سکس هستن. هرکی خواست بیاد پیوی از هرجا ک بخواد هماهنگ میکنم .
خاله میترا
51
سلام خاله میترا هستم 33ساله بیوه. تنها زندگی میکنم. از همه جای ایران کیس دارم از ۱۳ساله تا ۵۰ ساله دارم و مکانم دارم و تمیز و بهداشتی و امن و سالم.فول سکس هستن. هرکی خواست بیاد پیوی از هرجا ک بخواد هماهنگ میکنم .
خاله میترا
51
سلام خاله میترا هستم 33ساله بیوه. تنها زندگی میکنم. از همه جای ایران کیس دارم از ۱۳ساله تا ۵۰ ساله دارم و مکانم دارم و تمیز و بهداشتی و امن و سالم.فول سکس هستن. هرکی خواست بیاد پیوی از هرجا ک بخواد هماهنگ میکنم .
.
44
🔹 ۱۲ دی۹۶؛ وزارت خارجه #فرانسه در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از آمار بالای قربانیان و بازداشت‌شدگان در جریان ناآرامی‌ها در ایران، تاکید کرد حق اعتراض آزادانه یک حق اساسی است! ۱۷ آذر ۹۷؛ دولت فرانسه نیرو و نفربر ارتش به خیابان آورده و فقط در آغاز روز بیش از ۲۰۰ نفر را بازداشت کرده... ✍ کبری آسوپار @Drsalaam #آزادی #اغتشاش #غرب
.
44
پيامبر اکرم صلّي الله عليه و آله: لبخند تو بر روى برادرت صدقه است امر به معروف و نهى از منکر کردنت صدقه است و راهنمائى کسى که راه را گم کرده صدقه است و دور کردن سنگ و خار و استخوان از راه صدقه است. نهج الفصاحه. (نشر این پیام نیز صدقه است)
Ali Abedi
71
باسلام به دوستان عزیز درخواست کتابهای نمادها ونشانه های باستان را کرده بودند که در این مبحث هر شب به تعدادی از آنها اشاره وبه تفصیل هریک از این نمادها را توضیح خواهم داد شاید که مورد استفاده ی عزیزان قرار گیرد از دوستان خواهشمندم فایلهای مورد نیاز را ذخیره سازی کنند وصبر داشته باشند تا تمامی مبحث به پایان برسد اگر مواردی بود که توضیح نداده ویا از یاد رفته باشد را بررسی می‌کنیم ‌توضیح خواهم داد htt ...
Ali Abedi
37
13-حفره و هواکش ها:در جاهاٌی که حفره ٌافت شود باٌد درون آن رفته اگر اٌن حفره ها به صورت مارپٌچ بود و هرچه بٌشتر به سمت داخل رفتٌد کوچک و بارٌکتر شد تا جاٌی که به صورت گربه رو در آمد آن را مٌتوان هواکش نامٌد اٌن هواکش ها برای خزانه به کار مٌرفتند چون خزا نه ها محلی بودند که در آنجا سکه ضرب مٌشد و جاٌی که سکه ضرب مٌشد رفت و آمد هم زٌاد بود و آنها به اٌن فکر افتادند تا هواکشی را تعبٌه کنند که گ ...
Ali Abedi
37
12-سنگ آسٌاب: اٌن نوع سنگ در قدٌم جهت آرد کردن گندم به کار مٌرفت. اگر در جاٌی به اٌن نوع سنگ برخوردٌد شکل سنگ باٌد طوری باشد که ٌک سمت آن کاملا صٌقل خورده باشد و سمت دٌگر آن صاف باشد. اگر در مرکز آن ٌک سوراخ باشد نشان دفٌنه نٌست ولی اگر برروی آن سوراخهای بٌشتری بود م تیوان آن را به عنوان آثار دفٌنه بشناسٌد. در اٌنصورت مسٌر راه را نشان مٌدهد. راهی را که بعد از کندن 1 الی 2 متر به ساروج و بع ...
36
سلام ممنون از دعوتتون
Ali Abedi
175
 روزی سرشار از امید و انرژی مثبت  و اتفاقهای خوب و شگفت انگیز براتون آرزومندم 🌹   الهی لبخند مهمون همیشگی لب هاتون باشه 🌹 🌹 سلام روزتون بخیر 🌹 @Magmael888
Ali Abedi
171
آثار معجزه آسای شکر گذاری در زندگیتون روز دهم طی ۲۸ روز 👌 با تشکر از جناب علی بخاطر ارسال فایل صوتی 👇👇👇👇👇👇👇 @Magmael888 tt.me/Magmael888

4_5954019686776571364.mp3

mp3
کلینیک پزشکی ورزشی آراتن - روز دهم
Ali Abedi
73
5-آثار عقاب: عقاب به چند گونه است اگر سنگ عقابی را پٌدا کردٌد که در حال پرواز است و طعمه ای را در چنگال دارد در اٌن مورد دفٌنه در زٌر خود همان عقاب است. ولی اگر عقاب به صورت سنگی ثابت در ٌک جا نشسته و به روبرو خٌره شده است باٌد در روبروی آن به دنبال غاری مهر و موم شده باشٌد که دفٌنه موجود در غار معمولا به صورت تلی در وسط غار است و در زٌر اٌن تل چاهی مسدود شده وجود دارد. کف چاه با ساروج مهر و موم ...
Ali Abedi
35
فکظ جقذادی عکّ جاسیخی، يؾشٔض دس ایُصا، فکظ ؽًاسِ 2704 . کحاب ْای عكّ ؽُاعی ایشاٌ جقذادی اص کحاب ْای عکّ ؽُاعی کّ يٍ يی داَى: * عکّ ْاي ایشاٌ دس دٔساٌ ْخايُؾي، جانیف اسَغث تاتهٌٕ؛ جششًّ يهک صادِ تیاَي، خاَثاتا تیاَي.، جٓشاٌ اَصًٍ آذاس يهي۱۳۵۸‎. * جاسیخ عکّ، جانیف يهکضادِ تیاَي.، جٓشاٌ داَؾگاِ جٓشاٌ ۱۳۵۷‎. * عکّ ْاي ایشاٌ اص آغاص جا دٔساٌ صَذیّ، فهياکثش عشفشاص، فشیذٌٔ آٔسصياَي، جٓشاٌ، عاصياٌ يغان ...
Ali Abedi
35
سلام به دوستانتان این اپ را ارسال کنید تا همه را دور زده باشی