امیر مهدی

8
Public channel
Open in app
امیر مهدی
771
در دنیایی که مرگ، شکارچی است، زمانی برای تاسف یا تردید وجود ندارد. زمان فقط برای تصمیم هاست. کاستاندا
امیر مهدی
799

VID_20180404_231751_590.mp4

mp4
3.69 Mb
امیر مهدی
821
اگر می خواهی شکارچی بشوی باید عادات زندگیت را بشکنی تا وقتی که شکارچی شبیه به طعمه اش باشد پیش بینی اعمالش نیز خیلی آسان است. پس همیشه در دسترس خواهند بود. دون خوان
امیر مهدی
802
مبارز یا جنگجو، شکارچی منزهی است که به شکار اقتدار می رود. او وقت و حوصله لاف زدن، به خود دروغ گفتن یا راه غلط رفتن را ندارد. او باید کامل باشد تا بتواند با قدرتهایی که شکار می کند، معامله کند. آنچه در صحنه برد و باخت قرار دارد، زندگی اوست و زندگی او مهمتر از آنست که چنین کارهایی بکند. دون خوان