امیر مهدی

7
Public channel
Open in app
امیر مهدی
661
در دنیایی که مرگ، شکارچی است، زمانی برای تاسف یا تردید وجود ندارد. زمان فقط برای تصمیم هاست. کاستاندا
امیر مهدی
699

VID_20180404_231751_590.mp4

mp4
3.69 Mb
امیر مهدی
721
اگر می خواهی شکارچی بشوی باید عادات زندگیت را بشکنی تا وقتی که شکارچی شبیه به طعمه اش باشد پیش بینی اعمالش نیز خیلی آسان است. پس همیشه در دسترس خواهند بود. دون خوان
امیر مهدی
702
مبارز یا جنگجو، شکارچی منزهی است که به شکار اقتدار می رود. او وقت و حوصله لاف زدن، به خود دروغ گفتن یا راه غلط رفتن را ندارد. او باید کامل باشد تا بتواند با قدرتهایی که شکار می کند، معامله کند. آنچه در صحنه برد و باخت قرار دارد، زندگی اوست و زندگی او مهمتر از آنست که چنین کارهایی بکند. دون خوان