Go to channel

ناصر الدین شاه قاجار

161
گفته شده ۱۳ مرد بعد از طرد شدن از ایشون خودکشی کردند. تاج السلطنه دختر دردانه ناصرالدین شاه، سمبل زیبایی دوران قاجار محسوب میشد. او همچنین پایه گذار جریان مدرن فمینیسم ایران است. زهرا خانم تاج السلطنه را میتوان متفاوت ترین شخصیت قاجار دانست که از زمان خودش بسیار جلوتر بود. او را از نخستین زنانی دانسته اند که با صراحت از آزادی زن وبرابری حقوق زن و مرد در ایران سخن گفته و همچنین اولین طراح مد لباس های ایرانی اروپایی بود. تاج السلطنه همچنین از مدافعان انقلاب مشروطه و عضو انجمن حریت نسوان بود و به نوشتن خاطرات خود علاقه داشت. وی به مطالعه آثار ویکتور هوگو، ژان ژاک روسو و بیسمارک علاقه داشت و از آنها الهام می گرفت.