Go to channel

ناصر الدین شاه قاجار

576
⁨اصل اولین مارش ملی (سرود ملی) ایران در دوره قاجار که دوران زمامداری ناصرالدین شاه قاجار ساخته شد. ناصرالدین شاه در سال ۱۲۵۲ شمسی دستور ساخت مارشی را به آلفرد لومر موسیقیدان نظامی اعزامی به ایران می‌دهد که در دیدارهای رسمی شاه در کنار سرودهای ملی دیگر کشورها نواخته شود. این مارش بی‌کلام، «سلام شاه» نامیده شد و در مراسم‌ رسمی به جای سرود ملی ایران به کار رفت و به همین دلیل اروپاییان از آن به عنوان سرود ملی ایران یاد کرده‌اند. این آهنگ در دوره مظفرالدین شاه قاجار بر روی صفحه ضبط شد و وقتی شاه برای سلام رسمی به تخت مرمر می‌آمد و بر تخت می‌نشست دستهٔ موزیک این آهنگ را اجرا می‌کرد و این کار تا دوره محمدعلی شاه قاجار معمول بود. بر روی برچسب صفحهٔ گرامافون این سرود عنوان «سلام شاه با سلامتی، ارکس شاهی به‌فرمان مسیو لمر ژنرال» درج شده‌است. نت این سرود در آرشیو ملی فرانسه موجود است. 💠 @qocatabriz⁩ ⁨https://t.me/qocatabriz/13734⁩