ناصر الدین شاه قاجار

61
ناصرالدین شاه قاجار ، پدر ایران مدرن و نوین شاه شاهان ناصر الدین شاه قاجار شاه شهید شاه شاعر ایران مدرن عصر ناصری تهران طهران قدیم
Open in app
ناصر الدین شاه قاجار
58

پدر ایران مدرن .pdf

pdf
339.454 Kb
ناصر الدین شاه قاجار
32
گفته شده ۱۳ مرد بعد از طرد شدن از ایشون خودکشی کردند. تاج السلطنه دختر دردانه ناصرالدین شاه، سمبل زیبایی دوران قاجار محسوب میشد. او همچنین پایه گذار جریان مدرن فمینیسم ایران است. زهرا خانم تاج السلطنه را میتوان متفاوت ترین شخصیت قاجار دانست که از زمان خودش بسیار جلوتر بود. او را از نخستین زنانی دانسته اند که با صراحت از آزادی زن وبرابری حقوق زن و مرد در ایران سخن گفته و همچنین اولین طراح مد لباس ...
ناصر الدین شاه قاجار
37
بیرق‌ سلسله‌ی تورک قاجار منقش به نماد اساطیری تورک، نشان شیر و خورشید (مربوط به دوره‌ی ناصرالدین شاه و به بعد)👆
ناصر الدین شاه قاجار
27
ﺑﺸﻘﺎﺏ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ که ﺑﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺩﺭ ﭼﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ شده است ﻧﺎﻡ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﯿﺮ ﻭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ناصر الدین شاه قاجار
78
⁨اصل اولین مارش ملی (سرود ملی) ایران در دوره قاجار که دوران زمامداری ناصرالدین شاه قاجار ساخته شد. ناصرالدین شاه در سال ۱۲۵۲ شمسی دستور ساخت مارشی را به آلفرد لومر موسیقیدان نظامی اعزامی به ایران می‌دهد که در دیدارهای رسمی شاه در کنار سرودهای ملی دیگر کشورها نواخته شود. این مارش بی‌کلام، «سلام شاه» نامیده شد و در مراسم‌ رسمی به جای سرود ملی ایران به کار رفت و به همین دلیل اروپاییان از آن به عنوان ...
ناصر الدین شاه قاجار
41

روزنامۀ_خاطرات_عزیز_السلطان_ملیجک.pdf

pdf
14.59 Mb
ناصر الدین شاه قاجار
44
توصیف ناصرالدین شاه قاجار از پنکه برقی یکی از اکتشافات ناصرالدین شاه در سفر به آلمان قرن نوزدهم آشنایی با پنکه برقی بود که به قول او بادی می وزید که یکدفعه جهنم را به بهشت تبدیل می کند. او در خاطرات سفر سوم خود به اروپا، در این باره می نویسد: کارخانه خیلی گرم بود و بوی قیر و بوهای دیگر و ما حرکت می‌کردیم همه را می‌دیدیم، در بین گردش نسیم خنکی احساس کردیم، باد می‌وزید، مثل باد بهشت که در آن گرما و ...
ناصر الدین شاه قاجار
36
ناصر الدین شاه قاجار در تفرجگاه
ناصر الدین شاه قاجار
82
شهریار جاده ها سفرنامه ناصرالدین شاه قاجار به عتبات ☝️
ناصر الدین شاه قاجار
32
‌پادشاهان فرهیخته قاجار ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ شاعری ﺧﻮش ﻗﺮﯾﺤﻪ بود از ﺗﺨﻠﺺ ﻧﺎﺻﺮ استفاده می‌کرد. ﺩﺭ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻓﺘﺤﻌﻠﯿﺸﺎﻩ ﻫﻢ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﺨﻠﺼﺶ ﺧﺎﻗﺎﻥ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺍﺣﯿﺎﯼ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺳﺒﮏ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺭﺍ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﯾﻢ... ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪین ﺷﺎﻩ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﺍﻥ ﺣﺮﻓﻪ‌ﺍﯼ ﺑﻮﺩ. ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻋﺮﺑﯽ ﻭ ﺗوﺮﮐﯽ ﻭ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺑﻼﻏﺖ ﻣﯽ‌ﺩﺍﻧﺴﺖ. ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻐﺮﺍﻓﯽ ﺑﻮﺩ. ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻭ ﺳﯿﺎﺣﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ ...
ناصر الدین شاه قاجار
35
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺕ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﻮﺷﺖ: ‏«ﭘﺰﺷﮏ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ ‏«ﮊﺍﻥ ﺑﺎﺗﯿﺴﺖ ﻓﻮﺭﯾﻪ» ﺍﺯ ﺍﻭﺕ ۱۸۸۹ ﺗﺎ ﺍﮐﺘﺒﺮ ۱۸۹۲ ﻣﯿﻼﺩﯼ - ۱۳۰۶ ﺍﻟﯽ ۱۳۰۹ ﻫﺠﺮﯼ ﻗﻤﺮﯼ ﺩﺭ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﻧﺎﺻﺮﯼ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۰۶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ‏«ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ» ﺩﺭ ﭘﺎﺭﯾﺲ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺭﺳﺎﻧﯿﺪ. ﺁﻥ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﯿﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ...
ناصر الدین شاه قاجار
33
🔴دوران و اقدامات ناصرالدین شاه نباید از نظر دور داشت که در دوران ناصرالدین شاه پایه‌گذاری‌های مهمی به لحاظ فرهنگی و سیاسی در ایران انجام شد،‌ از جمله بنیان‌گذاری دارالترجمه به شیوه نوین در ایران بود، ناصرالدین شاه دارالترجمه‌ای با حدود چهل پنجاه مترجم برپا کرد که بیش از ۲۵۰۰ کتاب در آن ترجمه شد. بزرگ‌ترین کتابخانه را بنیاد گذاشت و موزه ایجاد کرد. 🔵از دیگر اقدامات مهم این شاه قاجار تاسیس مجل ...
ناصر الدین شاه قاجار
37
معماری: ناصرالدین شاه در دوران سلطنت طولانی اش به عرصه شهرسازی هم ورود کرد. مهم ترینش این بود که کاخ گلستان را گسترش داد. شمس العماره، تکیه دولت، تالار سلام، تالار آینه و کاخ ابیض را ساخت و اولین موزه ایران را در تالار سلام کاخ گلستان احداث کرد. بخش دیگری از اقدامات ساخت و ساز ناصرالدین شاه، گسترش پایتخت بود. او دیوار قدیمی تهران را برداشت و خیابان های وسیعی را به سبک اروپا ایجاد کرد.
ناصر الدین شاه قاجار
47
شکار گراز توسط ناصر الدین شاه
ناصر الدین شاه قاجار
38
☝️با ورود اولین قطار به ایران کسی جرات سوار آن شدن را نداشت! ناصرالدین شاه دستور داد مقامات اولین مسافران باشند تا ترس مردم بریزد! برخی ذکر گویان و برخی با کفن سوار شدند
ناصر الدین شاه قاجار
76
خاطرات تاج السلطنه 👆 دختر ناصرالدین شاه قاجار
ناصر الدین شاه قاجار
75

خاطرات تاج السلطنه.pdf

pdf
4.25 Mb
ناصر الدین شاه قاجار
36
سنگ قبر مرحوم ناصر الدین شاه قاجار
ناصر الدین شاه قاجار
77
ریشه یابی علل حضور پزشکان انگلیس در ایران عصر قاجار 👆
ناصر الدین شاه قاجار
67
اعزام محصل به خارج از کشور در دوره قاجاریه 👆
ناصر الدین شاه قاجار
62

aezam_mhsl_bh_kharj_az_kshvr_dr_dvrh_y_ghajaryh_Tarikhema_or.pdf

pdf
9.82 Mb
ناصر الدین شاه قاجار
86
خاطرات ظل السلطان ج۲👆
ناصر الدین شاه قاجار
83

zellolsoltan_j2_Tarikhema_org.pdf

pdf
16.81 Mb
ناصر الدین شاه قاجار
88
خاطرات ظل السلطان ج۱👆
ناصر الدین شاه قاجار
84

zellolsoltan_j1_Tarikhema_org.pdf

pdf
5.01 Mb
ناصر الدین شاه قاجار
37
💡اولین قطاری که وارد ایران شد ماشین دودی نامیده می‌شد و از تهران به شهر ری رفت‌وآمد می‌کرد. ماشین دودی نامی بود که در تهران قدیم به اولین خط آهن ایران که میان تهران و شهر ری کشیده شده بود داده بودند. علت این نامگذاری بخاری بود که از دودکش قطار آن خارج می‌شد. این راه آهن در سال ۱۸۸۳ میلادی ساخته شده بود و امتیاز آن را یک مهندس فرانسوی به نام مسیو بواتال به نمایندگی یک شرکت بلژیکی از ناصرالدین شا ...
ناصر الدین شاه قاجار
67

روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه.pdf

pdf
12.56 Mb
ناصر الدین شاه قاجار
27
ناصرالدین شاه قاجار ، در بخشی از خاطرات روز چهار شنبه ۸ مرداد ۱۲۶۸ شمسی، در سفر سوم خود به اروپا، هنگامی که در پاریس اقامت داشته راجع به ملا قات با لوئی پاستور چنین می‌نویسد: امشب پاستور معروف را که برای آدم سگ هار گاز گرفته، معالجه و علاج پیدا کرده است، دیدم، شرح احوال او را در روزنامجات خوانده بودم، حالا هم او را دیدم و با او خیلی صحبت کردم، می‌گفت معالجه این کار را خیلی خوب پیدا کرده‌ام، امّ ...