اخبار روز جهان

108
سفارش دوخت انواع ستهای سیسمونی تمامی کارهای هنری زیبا
Open in app
Dellta
1028
مولوی همه بدبختی های بشر را نتیجه دین می داند . .
Dellta
1099
تاثیر منفی نظام ولایت فقیه بر عقل و انسانیت مردم در طول ۴۲سال . .
Dellta
1642
کشتار جوانان یک ملت چه در زندان و چه در خیابان هیچ اشکالی ندارد ، ولی نگاه به زن در برنامه زنده جایز نیست . . این چگونه دینی است ؟ خدا هم باید از چنین دینی شرمنده باشد ‌. .
Dellta
1390
از چاله برون آمده در چاه شدیم . .
Dellta
1679
درسی از مردمان بلاد کفر برای مسئولین نظام ولایت و لجاجت محور که با مقدسات موهوم و واهی خود ملتی را به خاک سیاه نشانده اند . . ( دو تا بزنید ، بزرگ شود و مطالعه فرمایید ) .
11
خانم اهل حال بیاد پیوی. مالی هم ساپورت میکنم
13
داف حشری بیاد پیوی. لختم
13
داف حشری بیاد پیوی. لختم
13
داف حشری بیاد پیوی. لختم
11
خانم اهل حال بیاد پیوی. مالی هم ساپورت میکنم
13
داف حشری بیاد پیوی. لختم
13
داف حشری بیاد پیوی. لختم
10
خانم اهل حال بیاد پیوی. مالی هم ساپورت میکنم
10
داف حشری بیاد ارضاش کنم
10
داف حشری بیاد ارضاش کنم
13
داف حشری بیاد حال کنیم
12
خانم اهل حال بیاد پیوی. مالی هم ساپورت میکنم
13
داف حشری بیاد حال کنیم
16
خانم اهل حال بیاد پیوی. مالی هم ساپورت میکنم
Dellta
1774
عکسی از شاه قبلی ایران ( رضوان الله تعالی علیه ) با دور بین پولاروید ژاپنی در دست . این دوربین عکس گرفته شده را در سی ثانیه ظاهر کرده و تحویل می داد . .
Dellta
1700
آلپاچینو : گاهی تعجب می کنم چگونه این حجم وسیع بی عقلی و نفهمی در کله ای به این کوچکی جای گرفته است . .
Dellta
1577
آیت الله سیستانی هم رئیسی را به حضور خود نپذیرفت . .
16
خانم اهل حال بیاد پیوی. مالی هم ساپورت میکنم
Dellta
1904
آلپاچینو : گاهی تعجب می کنم که چگونه حجم وسیعی از جهالت و نفهمی در کله ای به این کوچکی جای می گیرد . .
Dellta
1729
نتیجه حکومت ولایت و جنایت بعد از ۴۲سال . . خدا باعث را لعنت کند . .
Dellta
1656
سخنان دکترهولاکویی . .
Dellta
1814
سوشا سبحانی آقازاده یکی از سفیران نظام فاسد . .
ssss
2
یه خانم بیاد
693
خانم هات و حشری بیاد حال کنیم. همه جوره پایشم