〖 ﺂﻟـﺷـ⃘ٖٜٖٜٖٜٖ͜͡༽⃚⃙ٖٖٜٖٖٜٖٜٖٜٖ᷍⃟⃖⃗༼⃘ٖٜٖٜٖٜٖ͜͡ـﯾﻁـانهہ‏‏ ڪارلوـ⃘ٖٜٖٜٖٜٖ͜͡༽⃚⃙ٖٖٜٖٖٜٖٜٖٜٖ᷍⃟⃖⃗༼⃘ٖٜٖٜٖٜٖ͜͡ـسس 〗

اسمع مني ولا تسمع عني فالايشاعه يخرجها حاقد وينشرها حاسد ويصدقها حمار .𝅘𝅥𝅯⛤𝅘𝅥𝅯
Open in app