Go to channel

لـ ࢪقِـٖو

96
. ݪم ﭑحَبه ݪانني يٖائسَة، ولا ݪانه ﭑݪشخص ﭑݪافضَل، بل ݪان نَظࢪتي ﭑݪباهَته لݪعَالم تتَغيࢪ جَذࢪيَا ويَبدو عاݪمي مَعه مَدهشَا مَݪيئا باݪحيَاة ﭑحببَته ݪانه وحَده مَن ݪمس حَقيقتي خَݪف ڪل هَذا ﭑݪصمَت و ﭑݪهدوء ﭑݪقاتل◜