گروبـಿـ سـಿـبـಿـورتيهہ صـಿـآگين

27
Apologies don’t fix broken hearts - ‏الأعتذار لا يجبر القلوب المكسورة
Open in app
37
اشتركو بل قنا
35
سلام عليكم القنا جديده وتمنه تتفاعلون بيه الي صوته حلوو وعنده موهبه يجي هنا نورونه بجودكم يا بعد روحي اهلا وسهلاا
37
يلهہ تعآلووو ونسـتگمـ عليهہ 😂🍋 آمـآ يجي تفوتهہ ترهہ
53
آنضـಿـمـಿـآمـಿـ
51
وين طامسين
48
ٺٺ۾ﭾ
52
😂
53
هہهہهہ
50
هہلآ🙄
48
😶
52
هہلووو
50
• صـَٰٰـٌْٰٰٰٰباحـُُـٰٰٰڪم ؏ٓــَٰـَُٰٰٰسݪ َٰٰٰ، 🥺💗 ֆ ۦٰ
1786
اني بنيه أسمي نور عمري 20 عايشه بشقه ويه والدتي،، جان اكو كدام شقتنه شقه ولد شاب متزوج عمره 29 هو يفتر وراي يريد بس انطي وجه واني متجاهلته يوم من الايام نزلت لكيته بوجهي ويتوسل يريد رقمي.فإني انطيتها وضلينه نحجي شهرين إلى أن هو راد يجي للبيت وينام وياي..اني مقبلت كلت إله اذا درت زوجتك تسوي النه مشكله،كال اوديها لاهلها واجي شلون تدري،المهم انتضرت امي راحت لبيت خالتي ودزيت علي اجه جنه مشايف جاب الف ...
71
تعالووو يابه هاي قناتي الجديده ولا تقصرون بل اشتراك فدوه جاي انشر قصص رومانسيه فول 👙
72
يلااا تعالووو وناسااا
77
هلللللووو
75
هلوو
روضـಿـي
77
تعالووو اوي كوسي
محد يجيج كلها طامسه
79
تعالووو اوي كوسي
74
تعلوو شوفو شنشرت
76
يهلع تعلوو اويي
75
القنا جديده تعالووو قناتي هذيج راحت تعالووو ثعدونييي
80
تعالووو اليوم حفله معزوفات تعللووو 🕺💃🏾💃🏾😂😂
524
اسمي ميار من بغداد عمري 15 سنه اهلي توفو. بقيت وحدي المهم. وره شهرين عمي توفه فـ رحت عليهم هنـاك ابـن عمي وين ميشوفني بحجه ميدري ويضربني هوا نقيب يعني عمره 25 سنه عله صدري فـ بليل بـ 1 اجه للـ غرفه كالـي تعاي. المهم رحت طبيت لغرفته دفعني عله جربايه وصلخني وضل يفرك بكسي. لحد ماسوا. احمر. صعد لـديوسي اني ديوسي كبار ضل يمص بيها سوه حلمت حمر اني موطتله وحطه بطيزي وضل يرهز لحد ماجب بطيزي كملنه المهم م ...
81
ها
990
ضوجه تعالو نسوي مسابقة منو كدها يختار ١_تحدي ٢_اسئله جريئه ٣_مشاركه بصوره للمشاركه دز/ي نقطه https://tt.me/uuii90
82
تعالوو لكروبي لصيرون مشاهير براسي يله
83
يله تغلوو دردشه ❤️❤️😜
656
هلاوو شباب بنات راح اسوي اكروب دردشه ابي ايحب يجي بي ايدزلي اوك عل خاص 👙❤️
83
تعلووو راح انشر قصه جديده تعالوو وكومووو واضربوو
752
هلاو اني رشا من الحله عمري 18 جنت احب ابن خالتي واعشقه وجان يجي لبيتنه ونتنايج اني وياه بس هسه اتزوج وتركني وجان اخوه يحبني واني ماحبه ويوم من الايام اجه اخوه لبيتنه وسلمت عليه جنت لابسه تشيرت بدون ستيان وحلماتي مبينات ولابسه برموده ضيكه ولباسي ابو الخيط كعدت يمه وشاقينه وكال راح ابقه هنا يومين هو اشتهاني كولش وضل يباوع ع جسمي اني غلست راحو اهلي نامو بقه هو كاعد ع التلفزيون ويباوع لغرفتي صعدت ل ...
83
يمه هلااا وينكم بنات تعالن تونست فرك جلق تعالوو 👙👙 اوووووي