آبہوٌ روٌحـм̃̾̾ـي

نـص عمــري تعــب والباقـي فاعــل خيـــر ☹️✋ ومـــا اعـــرف اخـــون 💔 وطبعـــي ماغيره 😔✋
Open in app