Go to channel

دوم مهربانی۲-سمر زندگی

173
با سلام تکالیف امروز دختران گلم رو نویسی درس پرچم را در کتاب نگارش زیبا و با دقت بنویس. در مورد یکی از مکان های دیدنی ایران تحقیق کن و در برگه ی A4 بنویس. و یک نقاشی بکش و یا یک تصویر مرتبط با موضوع در برگه بچسبان . دفتر املا را حتما به یکی از اولیا نشان بده تا امضاء کنند. متشکرم عزیزم 😍