Go to channel

محفل دوستان

1765
باد گهگاهی می‌لرزاند می‌جنباند اما برگ‌های مرا دریغ از تکانی لرزی رقصی و گاه باد نمی‌آید و برگ‌های من فرو می‌ریزند با باد بگویید جنباندن مرا بگذارد و بگذرد کپرم رازآلود است درب آن باران و ایوانش ابرها #آدونیس https://tt.me/mahfel_dostan