Go to channel

محفل دوستان

1204
آشیانه ات بر تنِ زخمیِ این درخت سبز مانده هنوز وَ سماجتِ بادها هرگز نتوانست زمین بیندازد برگی از یادِ تو را وَ تو چه می دانی درختی که سرما از سرش گذشته باشد چگونه می تواند یک تنه تمام شهر را برایت سبز کند... #مینا_آقازاده https://tt.me/mahfel_dostan