Go to channel

ڪتابات خـواطر مـن القلب اختصـارات بايوات زخرفه ستوريات انستا اطفال كروب توجيه نشر جهات رمزيات تصاميم شاشه سوداء بدون حقوق 🕊️💞.

129
مشيت ومادريت شصار ماصار يحال طلوگ عميه وجاهه خطار عطشنه والمطر يوگع عَل البيار #_مايور🙄🙏