اٰلـٰ̲ـہاٰسـٰ̲ـہطـٰ̲ـہوٰرٰهـٰ̲ـہ ֆ🌪࿑⊱ ♔ قٌـ,ـبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌيلُـِـِِـِِِـِِـِـة الُـِـِِـِِِـِِـِـفُـ,ـايروُڛ♔

# ، ق̲ۤــٰﯛيۤـٰﮧۤ بٖۤـۤس ﺂلله يٰ̲ڪۤدٰرليٰ ،🖤َء͡⇣.. ﮼بنيتي 𖠭 @m__mmp5 𓊆 𝒃𝒆𝒔𝒕 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅 𓊇 @L____0
Open in app