، 𝘛𝘩ꫀ 𝘌ꪀ𝘋 .

3376
: هَاެذِهَ اެݪقِنِاެهَ عٰبُاެࢪهَ عٰنِ مِشِاެࢪعٰ ࢪِ࣪ࢪبُاެ ۅتِسُݪيُهَ ۅطَيُحِاެنِ حِظَ هَاެذِاެ مِاެقِاެݪهَ اެݪشِاެعٰࢪ عٰبُيُسُ عٰنِډمِاެ صِاެࢪ شِاެعٰࢪ , ۅهَنِاެكَ ݪحِضِهَ قِاެحِݪهَ سُۅفِ تِقِࢪۅنِ اެݪفِاެتِحِهَ عٰݪيُهَ بُسُنِتِ 2025 ۅشِكَࢪاެ ۅكَݪمِهَ اެخِيُࢪ ۅبُسُيُطَهَ اެكَݪكَ : ࢪۅحِ بُۅݪ ۅنِاެمِ اެحِسُݪكَ حِبِيبَيِ ، @T_1SB
Open in app
، 𝘛𝘩ꫀ 𝘌ꪀ𝘋 .
2131
ࢦاެنِ بُيُهَ فِيُتِاެمِيُنِ سُسُسُسُيُيُيُيُيُيُيُ .
، 𝘛𝘩ꫀ 𝘌ꪀ𝘋 .
1867
ڪِࢪسُتِيُاެنِۅ ࢪۅنِاެࢦډۅ ࢦيُشِ يُحِبُ ࢦبُࢪتِقِہٰاެࢦ .
، 𝘛𝘩ꫀ 𝘌ꪀ𝘋 .
2330
شكد حاولت انساك وانسه همي كلما افكر بيك يعفطلي عمي
، 𝘛𝘩ꫀ 𝘌ꪀ𝘋 .
1706
نِصِيُحِهَ ݪكَݪشِخِصِ عٰࢪاެكَيُ خِݪيُ يُبُۅݪ ۅيُنِاެمِ اެحِسُݪهَ .
، 𝘛𝘩ꫀ 𝘌ꪀ𝘋 .
1588
تِࢪاެ ݪفِاެكَډ ࢪبُعٰ يُاެكَݪ جَبُسُ بُݪډيُنِ ؟
، 𝘛𝘩ꫀ 𝘌ꪀ𝘋 .
1602
ࢪډتِ اެشِࢪډ ࢦࢦبُصِࢪهَ ۅࢦاެعٰۅډ ࢦاެ اެبُۅ ڪِاެسُۅࢪهَ يُسُࢦيُنِيُ ۅࢦاެعٰۅډ ࢦاެبُجَيُبُيُ جَڪِاެࢪهَ ۅࢦاެعٰۅډ اެذِاެ عٰډڪِ عٰࢪڪِ ذِبُ عٰࢦيُهَ عٰمِيُيُ ذِبُ عٰࢦيُه ۅعٰࢦيُيُيُيُهَمِ
، 𝘛𝘩ꫀ 𝘌ꪀ𝘋 .
2246
مِࢪاެتِ مِنِ اެغِمِضِ كَݪشِيُ مِاެشِۅفِ .
، 𝘛𝘩ꫀ 𝘌ꪀ𝘋 .
2150
اެجَتِ فِكَࢪهَ بُډمِاެغِيُ ۅكَݪتِ ࢪاެحِ اެنِسُاެكَ صِعٰډ كَݪبُيُ ݪډمِاެغِيُ ۅبُعٰصِ اެݪفِكَࢪهَ .
، 𝘛𝘩ꫀ 𝘌ꪀ𝘋 .
2143
مِࢪاެ صِاެحِبُيُ اެخِتِهَ طَݪكَتِ كَاެݪ تِعٰاެݪ اެخِذِهَاެ .
، 𝘛𝘩ꫀ 𝘌ꪀ𝘋 .
1567
هَاެ اެمِ ݪحِݪقِۅمِ .
، 𝘛𝘩ꫀ 𝘌ꪀ𝘋 .
1615
هَنِاެكَ مِطَيُ بُݪ اެنِتِضِاެࢪ :
، 𝘛𝘩ꫀ 𝘌ꪀ𝘋 .
2182
ححِبيَتِ ۅحِډهَ اެݪصِبُحِ شِاެݪۅ اެهِݪهَاެ اެݪعَصِࢪ مِنِاެ ۅقِيَسْ اެݪفِكَࢪ .
، 𝘛𝘩ꫀ 𝘌ꪀ𝘋 .
2051
يُكَۅݪ اެݪشِاެعٰࢪ : ډكَتِمِضِࢪطَ .
، 𝘛𝘩ꫀ 𝘌ꪀ𝘋 .
1491
بُسُ هَهَݪ مِࢪاެ ࢪاެحِ : اެحِبُكَمِ .
، 𝘛𝘩ꫀ 𝘌ꪀ𝘋 .
2152
اެݪحِبُ شِنِيُ ݪحِبُ : طَيُطَ .
، 𝘛𝘩ꫀ 𝘌ꪀ𝘋 .
1716
بُݪعٰبُاެسُ ݪۅ تِࢪۅحِ تِبُۅݪ ۅتِنِاެمِ اެحِسُݪكَ :
، 𝘛𝘩ꫀ 𝘌ꪀ𝘋 .
2116
عٰډيُ سُاެݪفِهَ بُسُ هَيُهَ ࢪِ࣪ࢪبُاެ يُݪݪهَ شِهَࢪ جَاެيُ اެحِجَيُهَاެ .
، 𝘛𝘩ꫀ 𝘌ꪀ𝘋 .
1985
اެذِاެ صِࢪتِ شِاެعٰࢪ اެنِيُ ࢪاެحِ اެشِعٰࢪ شِعٰࢪ عٰضِࢪۅطَيُ .
، 𝘛𝘩ꫀ 𝘌ꪀ𝘋 .
1891
اެݪيُ يُغِاެډࢪ مِنِ اެݪقِنِاެهَ عٰمِࢪهَ خِسُاެࢪهَ .
، 𝘛𝘩ꫀ 𝘌ꪀ𝘋 .
2151
هَنِاެ ݪبُډاެيُهَ ࢪِ࣪ࢪبُاެ ۅاެݪنِهَاެيُهَ حِࢪِ࣪يُنِهَ تِسُمِتِعٰ بُݪتِمِضِࢪطَ .