بـــيلا

8
Public chat
Open in app
ســُڪــر،🦄💜
4
يلا نلعب كدهاااا🙈🙈🙈 ١÷صوره لطولج /طولك😜 ٢÷صوره لشفايفج /شفايفك💋 ٣÷صوره لنص وجهج😜 ٤÷صوره دلع 🙊 ٥÷صوره الك كامله😱 ملاحضه انشر بدون اسم وصوره
ســُڪــر،🦄💜
4
˼ ﻣمـَرﯡۿۿۃ |🗓🌱•. ˼ ﻋعـَبـﯾــَڕ |🗓🌱•. ˼ ڕجـَوﯡان |🗓🌱•. ˼ شيـَـﻣمـَﭑء |🗓🌱•. ˼ فطـَوﻣمـَۿہ |🗓🌱•. ˼ פـَنـَوشـَۿ |🗓🌱•.
ســُڪــر،🦄💜
4
› ﻋعـَلاوʊ̤ ءلڪَفـو 💛♱ . › ﺣحـﺳَـڼ ءلڪَفـو 💛♱ . › פـَﻣمـدآن ءلڪَفـو 💛♱ . › زيـَـوﯡنـʊ̤ ءلڪَفـو 💛♱ . › ڕﺣحمـَانـہ ءلڪَفـو 💛♱ . › ﻣمـَرتضـَۍ ءلڪَفـو 💛♱ .
ســُڪــر،🦄💜
4
- بـَنت البـَصـرۿۿہ |👸🏻🤍 . - بـَنت الـَرمـَادʊ̤ |👸🏻🤍 . - بـَنت ديـَالــۍ |👸🏻🤍 . - بـَنت ڪَربـَلاء |👸🏻🤍 . - بـَنت الــڪـَوٺ |👸🏻🤍 . - بـَنت ميـَسـآن |👸🏻🤍 .
ســُڪــر،🦄💜
4
: طـِـۧيـِبـﮫَ T. : فـﮧـۧٱطـمـﮫ F . : حـﮧـۧۅࢪيَ H . : عـﮧِـسـڵ A . : زﮫﮧـۧࢪآ۽ Z .
ســُڪــر،🦄💜
4
ﺄيۈش آلـﮧ ﺳُڪݛ ، 💕. نَنۈش آلـﮧ ﺳُڪݛ ، 💕. ﺄﺳۈ آلـﮧ ﺳُڪݛ ، 💕. ۿدۈ آلـﮧ ﺳُڪݛ ، 💕. فَتۈ آلـﮧ ﺳُڪݛ ، 💕.
ســُڪــر،🦄💜
4
- 𝙎𝙖𝙃𝙖𝘿 𓃠. - 𝙕𝙖𝙃𝙧𝘼𝙖 𓃠. - 𝘽𝙖𝙉𝙚𝙀𝙣 𓃠. - 𝙈𝙖𝙍𝙮𝘼𝙢 𓃠. - 𝙍𝙚𝙀𝙝𝘼𝙢 𓃠.
ســُڪــر،🦄💜
4
ڪِݪۨعامۢ ۈاެڼٺـմ̤ بخېٓـࢪ⁽ِ🎄💗؛ ڪِݪۨعامۢ ۈاެڼٺ بخېٓــࢪ⁽ِ🎄💗؛ اެحَٖبكہَِ ڪِࢦ سَڼۿہَ⁽ِ🙊💗 ؛ سَڼۿہَ سَعيدهہَ⁽ِ🦋💗 ؛ ِڪِࢪسمسہَ⁽ِ😻💗؛
ســُڪــر،🦄💜
4
𝟸𝟶𝟸𝟷↜ احـَلـَۍ مـَ؏ مـَوسـَۍ🎄💕 . 𝟸𝟶𝟸𝟷↜ احـَلـَۍ مـَ؏ سـَارۿۃ🎄💕 . 𝟸𝟶𝟸𝟷↜ احـَلـَۍ مـَ؏ ۿـَدوشـہٰ🎄💕 . 𝟸𝟶𝟸𝟷↜ احـَلـَۍ مـَ؏ ﻋﻋـَلـʊ̤🎄💕 .
ســُڪــر،🦄💜
4
ﺂنشِاݪلۿَ ﺂحِبۿمٖ ﺂڪِوݪك ﺂنِيٰ ﺎرﯠﯢح ففدوۿَ
ســُڪــر،🦄💜
4
𝐌𝐀𝐑𝐘𝐀𝐌 ˓ 💖 ˓ مــريم 𝐙𝐀𝐈𝐍𝐀𝐁 ˓ 💖 ˓ ࢪ࣪ينــــب 𝐙𝐀𝐇𝐑𝐀𝐀 ˓ 💖 ˓ ࢪ࣪هــرا۶ 𝐇𝐀𝐖𝐑𝐀𝐀 ˓ 💖 ˓ حورا۶ 𝐁𝐀𝐑𝐀𝐀 ˓ 💖 ˓ بــرا۶
ســُڪــر،🦄💜
4
ﻣـﻧــﺸـــہ اެلِـطيفـۿہ🌿❕✨. اެيــۿہ. اެلِـطيفـۿہ 🌿❕✨. ﮢـﯙﻧـۿہ اެلِـطيفـۿہ🌿❕✨. ﺳَـۈَﺳَــۿہ اެلِـطيفـۿہ🌿❕✨. تـﯠمۿہ اެلِـطيفـۿہ 🌿❕✨.
ســُڪــر،🦄💜
4
مَشتـٰاقيَيـٰטּ 🤭💘. يـٰا فـَِݪـقہَِ شَِگد උـِـَݪـُﯛ 🤤💘. ﺂﯛ୭فہ يـاڕيـحـ̲ت هٰ̲ـِلـٖۧيٚ "🥺❗ֆ • ﺎﺂﯛմ̤ ڪــيۅت ِ،🤤💞)" « يَفدِ୭آ اڕﯢحـلـڪ ٱنـي🙈❤️₎⇣ • مـُُـٰٰٰۅشـُـٰہ خـُـٰٰـَٰدۅدٰ َ 😻❤️'
ســُڪــر،🦄💜
4
ڪـٰـُـربٰ̲لاَئٌيـٌٰٰهٰہ˛⁽🕸➿⇣ ححـٰـُـٰ̲لاَوٌيـٌٰٰهٰہ˛⁽🦨🖤⇣ نجـٰـُـٰ̲ـفيـٌٰٰهٰہ˛⁽🦜💕⇣ بصـٰـُـٰ̲ـرﺂويـٌٰٰهٰہ˛⁽🐥💜⇣ بـٰغـُـٰ̲ـدﺂديـٌٰٰهٰہ˛⁽🥺💜⇣ ذيـٰقـُـٰ̲ـاﺂريـٌٰٰهٰہ˛⁽🧚‍♀🖤⇣
ســُڪــر،🦄💜
4
ۿــَايٰ ڪـِايَـࢪ࣪، ؏ـࢪاسـٰٚيِہَ ۽۽فـۧﮧ قـَﹻٰ۫زمـًهہ، شـهــِٚࢦ ࢦـعَـيـﯛטּ ِ
ســُڪــر،🦄💜
4
『 ﺣﺣَـاء۽ِ🤍🌿ٰ 『 نَـِـﯛن🤍🌿ٰ 『 بَـِـاء۽ِ🤍🌿ٰ 『 ۿـَـاء۽ِ🤍🌿ٰ 『 تَـِـاء۽ِ🤍🌿ٰ 『 مَـيمٛـہ🤍🌿ٰ
ســُڪــر،🦄💜
4
- مٛنـــ؏ـزلـهۃه💗🌻🍂. - نَفـݽيــهۃه💗🌻🍂. - ﯛحَحيـدهـۃه 💗🌻🍂. - ڪئيبـــهۃهَ💗🌻🍂. - حَحـࢪ࣪ينــهۃه💗🌻🍂.
ســُڪــر،🦄💜
4
﮼دَبـدﯢبهہ🥺💕. ﮼ﺑﺑَــانِــدا🥺💕. ﮼ݽـنفـﯠﯢرهہ🥺💕. ﮼؏َـصفـﯢرهہ🥺💕. ﮼ڪتڪوتهہ🥺💕. ﮼بَـطهہ🥺💕.
ســُڪــر،🦄💜
4
اﻋعــشـقڪہَ ِ صُــۅتـڪہِ ڼَـفسِـࢦشـيَ ڪِــمَࢪʊ̤ ِ ﻣَجــِـࢪↄِِِِ
ســُڪــر،🦄💜
4
تَـࢪفـۿ ڪَ #بـاެبـݪ💗🌿. ؏َــنيدﮪ ڪَ #ﺂݪمـﯢصـل💗🌿. هاެدئـۿ ڪَ #ﯢاسـط💗🌿. ݪـطيفۿ ڪَ #اࢪبيـݪ💗🌿. حَـنينۿ ڪَ #سامࢪا۽💗🌿.
ســُڪــر،🦄💜
4
مَصاصـۿۂ ِ🍭💕 ڼـَست‏لايۿۂِ🥖💕 ڪـۅڼافُۿہَ🍥💕 چـَوڪَـليتۿۂ 🍬💕 فـࢪآۅࢦـۿۂ🍓💕
ســُڪــر،🦄💜
4
- شـَسو໑ييَ ۿـَسۿ - يـَروפـييَ أنتـَʊ̤ - أو໑ڪ ﻋﻋـَمـرييَ - مـَاعࢪف بـَﻋﻋـَد - تـﻋـَال ؏ٰـدنـۿ
ســُڪــر،🦄💜
4
- فــࢪح ، 🇮🇶#١ - ࢪ࣪يـنب ، 🇮🇶#١ - ࢪ࣪ۿـراء ، 🇮🇶#١ - مـࢪيـم ، 🇮🇶#١ - ࢪانيــا ، 🇮🇶#١
ســُڪــر،🦄💜
4
- آࢪٺـِْـُﹻۛبۿۿـטּ ༒ ོོ - تـُآجـِْﹻۛﹻۛﹻۛـَۿـטּ ༒ ོོ - أمـَيࢪتۿۿـטּ ༒ ོོ - جـَميلـَتۿــُטּ ༒ ོོ - نـُاَࢪ࣪ڪَتـِْۿـטּ ༒ ོོ - حـَلوꫂتــِْـُۿـטּ ༒ ོོ
ســُڪــر،🦄💜
4
﮼جــٰٚﯢمـٌاﭑنـَـٖۧۿہ 💞🌿✨. ﮼فـٓطـٌيـٰٚمـِْۿہ 💞🌿✨. ﮼تــٓرٍرُفـٰٚـِْـُۿہ 💞🌿✨. ﮼مـٰٚعـُـٖۧقـٰٚدَۿہ 💞🌿✨. ﮼سجﹻـۄوٰ 💞🌿✨.
ســُڪــر،🦄💜
6
- تصـَاميـَمـَي 🧘🏻‍♀🪁 .
ســُڪــر،🦄💜
6
- تـَرتيـَبـَي🧘🏻‍♀🪁 .
ســُڪــر،🦄💜
6
- تصـَويـَري🧘🏻‍♀🪁 .
ســُڪــر،🦄💜
6
- أغـَانـَي🧘🏻‍♀🪁 .
ســُڪــر،🦄💜
6
- فيـَديـَوۿاتت 🧘🏻‍♀🪁 .
ســُڪــر،🦄💜
6
- ستـَوريـَات 🧘🏻‍♀🪁 .
ســُڪــر،🦄💜
6
(heart_break)(unlike)أ୪ء℡̮⁽😸💙₎
ســُڪــر،🦄💜
6
• ﻣمصـَـﭑࢪ شـَـʊ̤ 🌦💕 .
ســُڪــر،🦄💜
6
• طبـَـڪہ ﻣمـَرض 🌦💕 .
ســُڪــر،🦄💜
6
• أﻋعصـَﭑبڪہ حــَب 🌦💕 .
ســُڪــر،🦄💜
6
• ﻣمـَيخـﭑلـف ضلـﻋـي 🌦💕 .
ســُڪــر،🦄💜
6
• بـﻋـَديـَن نـﺳسـَولف 🌦💕 .
ســُڪــر،🦄💜
6
(heart)(V)استـــمـ✍ــر
ســُڪــر،🦄💜
6
˼ مَيڪسا ᴍɪᴋsᴀ 🎀.• ˼ نِدۅشہ ɴᴀᴅᴏsʜ 🎀.• ˼ ࢪ࣪هٰـﯡ ᴢᴀʜᴏ 🎀.• ˼ فِطـﯡ ғᴀᴛᴏ 🎀.• ˼ ࢪ࣪نِـﯡ ᴢᴀɴᴏ 🎀.• ˼ ࢪنِـﯡ ʀᴀɴᴏ 🎀.• - ࢪ࣪هَـشہٰ 🦌💕. - ࢪنِـشہٰ 🦌💕. - فِطـشہٰ 🦌💕. - شِـﯡشہٰ 🦌💕. - مَيـمہٰ 🦌💕. ﮼ بَـٱࢪبـيہٰ 🧿💗. ﮼ بَنيتۿۃ 🧿💗. ﮼ ﺎيَـﯡ 🧿💗. ﮼ ࢪتِـﯡ 🧿💗. ﮼ ؏َـسݪہ 🧿💗. ﮼ ﺎمَيࢪتِۿۃ 🧿💗. ﮼ سَـڪࢪ 🧿💗.
ســُڪــر،🦄💜
6
- مـَࢪيـَمٛہٰ 🦌💕❕