𝖑𝖆𝖘𝖍🥀

75
بٔســ̼͝ـمـٰـَہ آلــ̈͜ـ₪⃦ٰٰٰཻཻٜٜٜٜٖٜ⃩⃐⃑۬͜͜͜͡͡᷍͡₪ــلــ̈͜ـ₪⃦ٰٰٰཻཻٜٜٜٜٖٜ⃩⃐⃑۬͜͜͜͡͡᷍͡₪ــهـٰـَہ ٱلــ͇͛ـرحــ͚͂ـمـ᭄ٰٖ࣭̋ـٰٖ࣭ـــ𖢲͜͡ـ͜͡ــ᭄̋ـٰٖ࣭̋ــنـٰـَہ ألــ̰͂ـرحــ̡̢͡ـیم • 🌸💸 ❥˓🧿 هرچی بخوای اینجا هص 🤤 دپ😪 طنز😹 تیکه😏 شکست عشقی🤕 صکصی😸
Open in app
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
976
چه لحظه ی قشنگی♥️♥️♥️♥️ ایشالا قسمت همه بشه🙃♥️ #dni
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
191
با منی که هنوز ۵ثانیه زمان لازم دارم تا فرق افقی و عمودی رو بفهمم حرف از ریاضی و فلسفه نزن عزیزم😅 دقیقا منم😐😹 #dni
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
383
The real friend is the one that when you say your problem to, says: now what should we do? Not what should you do? رفیق واقعی، کسی هست که وقتی مشکلتو بهش میگی، بگه: حالا چکار کنیم؟ نگه: حالا میخوای چکار کنی؟ A_N_F
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
68
زمان بهت ثابت میکنه که کی "لیاقت" خوبیاتو داره [رفیق] #dni
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
68
‏معذرت خواهی شکستن غرور نیست، نمایش شعوره🖤🖖🏻. #dni
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
60
Nothing was more precious than my entire heart O fragment of my heart to sprinkle it beneath your foot
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
56
I ԃσ ɳσƚ ιɳʂιʂƚ ƚԋαƚ ყσυ ƈԋσσʂҽ ɯԋҽƚԋҽɾ σɾ ɳσƚ ƚσ ʂƚαყ σɾ ƙҽҽρ ყσυɾʂҽʅϝ . . . . .
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
48
آدَمَک خَر نَشَوی... مَستِ نِگاهَش بِشَوی(:
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
40
ᴏɴᴇs ʏᴏᴜ ғᴇᴇʟ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴀᴠᴏɪᴅᴇᴅ ʙʏ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ɴᴇᴠᴇʀ ᴅɪsᴛᴜʀʙ ᴛʜᴇᴍ ᴀɢᴀɪɴ..
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
36
People cry, not because they’re weak, but because they’ve been strong for too long
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
32
𝕎𝕠𝕞𝕒𝕟𝕤 𝕨𝕙𝕠𝕤𝕖 𝕝𝕖𝕘𝕤 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕞𝕡𝕦𝕥𝕒𝕥𝕖 𝕥𝕙𝕖𝕪 𝔾𝕚𝕧𝕖 𝕓𝕚𝕣𝕥𝕙 𝕥𝕠 𝕘𝕚𝕣𝕝𝕤 𝕨𝕙𝕠 𝕙𝕒𝕧𝕖 𝔽𝕝𝕪𝕚𝕟𝕘
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
35
مهم نی پشت سرم چی زر زر میکنن مهم اینع تا منو میبینن خفع میشن
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
34
اَعصابَم مِثله چشمام سـَـــــــگ داره ☜ بَچّه خُشگِل ☞ فاصِلَتو حِــــــــفظ کُن تا تیکه پــــــــاره نَشُدی
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
35
باشه شما جُلو ما پُشتیم..، ولی بدونِ مَسیری کِ میری گُرگاشو ما کُشتیم :) ┄┅┄┅┄┄┅┄┅┄
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
38
Don't depend too much on anyone in this world,because even your own shadow leaves you when you are in darkness.
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
34
And nightmare that will never be all
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
43
🌻🌕••b̸e̸ h̸u̸m̸a̸n̸ a̸t̸ f̸i̸r̸s̸t̸ a̸f̸t̸e̸r̸ l̸o̸o̸k̸ f̸o̸r̸ h̸u̸m̸a̸n̸
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
33
⊰†▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭†⊱
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
37
𖤐⃟💛•• 𝓑𝓮𝓵𝓲𝓮𝓿𝓮 𝓶𝓮, 𝓼𝓱𝓮 𝓭𝓸𝓮𝓼𝓷'𝓽 𝓴𝓷𝓸𝔀 𝓱𝓸𝔀 𝓬𝓾𝓽𝓮 𝓼𝓱𝓮 𝓼𝓶𝓲𝓵𝓮𝓼...
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
41
ᵀᴴᴱᴿᴱ ᴵˢ ᴬᴸᵂᴬᵞˢ ᴬ ᵂᴬᵞ!
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
45
𖤐⃟🖤••𝙎𝙄𝙇𝙀𝙉𝘾𝙀 𝙄𝙎 𝘽𝙀𝘼𝙐𝙏𝙄𝙁𝙐𝙇 𝙒𝙃𝙄𝙇𝙀 𝙋𝙀𝙊𝙋𝙇𝙀 𝙇𝙄𝙀
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
43
🌻Tʜɪɴᴋ ʙɪɢ, ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ʙɪɢ, ᴀᴄᴛ ʙɪɢ, ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ʀᴇsᴜʟᴛs ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʙɪɢ..
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
38
وخدایی که به تنهایی کافیست
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
40
I'm a simple person who hides all of my feelings behind the happiest smile.
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
43
ᴏɴᴇ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ʜᴇᴀʀᴛ ɪs ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ᴀ ᴛʜᴏᴜsᴀɴᴅ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ғᴀᴄᴇs..
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
40
🌞🌾 امروز به تمام زیبایی‌هایی که در اطرافت باقی مانده فکر کن و خوشحال باش . . ♥️
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
31
تا توانی در جهان یکرنگ باش قالی از صد رنگ بودن زیر پا افتاده است
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
29
جنگ بلد ولی صلح طلب
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
29
‏کاش یه آدم خوبو مهربون رو به آدمی بی تفاوت تبدیل نکنیم
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
28
آدَمَک آخَر دُنیآست بِخَند:))
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
28
🎐خوبی که از حد بگذرد.... نادان خیال بد کند
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
27
➰ما همینیم که هستیم شاخ نیستیم چون گاو نیستیم خاص نیستیم چون عقده نداریم بالا نیستیم چون پرچم نیستیم فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن🤘✔
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
27
خداوندا چنان کن ک اگر چیزی شکستم دل نباشد
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
26
هیچوقت ، بِ پایینْ نِگاه نمی ڪنم اینه فـــــ💙ــــــــازم
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
25
ی وقت زشت نباشه ک ب هوس ی ادم غریبه میگیم عشق ورزیدن ... ولی ب دلواپسی مادر میگیم گیر دادن ...!
𝖑𝖆𝖘𝖍🥀
25
تو در عالم نمی گنجی ز خوبی 🌈🌸