❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌

64
نبيذوسيجارة ‏ꪆينحرق العالم بكبره 🔥🖤. صـ❧࿐❧ﹻــ๋͜ـَّــۧ۬ﹻٰ۬ـاْيعٖـุ❦ِـــ๋͜ـَّــہﮫ
Open in app
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
21
❌════★ஜ👑ஜ★════❌ #بعـــــــض ألعـــــــلأقأت ڪألأحـــــــذيـهۃ ألبلأســـــــتيڪيهۃ ... #تستـــــــمر مـــــــعك لفـــــــترهۃ ثـــــــم تتمـــــــزق ... 👌🔥❌ ❌════★ஜ👑ஜ★════❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
16
❌════★ஜ👑ஜ★════❌ #لإحـــــــدأهن أقـــــــسم أنـــــــي سأجـــــــعلڪي تحـــــــلمين بـــــــي ... #حـــــــتى وأنـــــــتي مستيـــــــقظــه ... 👌🔥❌ ❌════★ஜ👑ஜ★════❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
17
❌════★ஜ👑ஜ★════❌ #أخـــــــبروا مـــــــن دعـــــــت عـــــــلينا ... ، #أن اللـــــــه لا يستجـــــــيب للعاهـــــــرات ... 👌🔥❌ ❌════★ஜ👑ஜ★════❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
17
#تعلـــــــمين آنـــــــڪ خـــــــآئنـــــــهۃ فلمـــــــآذآ ترسمـــــــين آلوفــــــآء ... #علـــــــى وجـــــــهڪ آلقبيـــــــح ... 👌🔥❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
21
#أســـــــوأ درجـــــــات الخـــــــذلان ... ، #أن يهـــــــزمك مـــــــن خـــــــضت المـــــــعارك لأجلـــــــه ... 👌🔥❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
19
#لَـــــــم يَعـــــــد العُمـــــــر يَتـــــــسع لمـــــــزيد مِـــــــن اﻷشخـــــــاص الخـــــــطأ ... 👌🔥❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
20
#هــــــــل جمــــــــيع العــــــــازبين بخــــــــير ... ؟ #أردت أن أطــــــــمئن عــــــــلى أفــــــــراد قبــــــــيلتي البائســــــــة ... 👌🔥❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
13
#حــــــــوأء فلــــــــيذهــب حــــــــضنـكِ الدافــــــــئ إلــــــــئ لجحـــــــــيم ... ، #لقــــــــد إشــــــــتريت معــــــــطـف ... 👌🔥❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
19
#تظــــــــل الفــــــــتاة تجــــــــرب وتبحــــــــث عــــــــن الرجــــــــل المناســــــــب ... حــــــــتى تصــــــــبح عاهــــــــرهۃ ... 👌🔥❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
12
#عــــــزيزي المــــــــتزوج اذا ڪــــــــنت تشعــــــــر بالــــــــبرد ... #تــــــــزوج أخــــــــرى او طلــــــــقهأ ... 👌🔥❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
12
#أحــــــــدهم ڪــــــــأن ڪألحــــــــذأء ألممــــــــيز ... #أبهــــــــرني فــــــــي شڪــــــــله ولمــــــــأ وضعــــــــته تحــــــــت قــــــــدمي أوجــــــــعني ... 👌🔥❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
14
♕ :#أبتلــــــينا بقــــــوم!! ♕ :#يعرفــــــون ڪــــــل شـــــــيء ♕ :#إلا عـــــــيوبهم ..👌❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
17
▒██░░▓▓▉▓▓▓▓▓▓▓▓.tt▒██░░▓▓▉▓▓▓▓▓▓▓▓.tt🔥🔥🔥 متــــمرد ومغـــــرور ومتكــبر وشـــــايف نفسي ومع نتكلم الا وحنا قدها لــــــمن اجــي اطلــب يد اختك لا تعطيني يـاه🔥😒 ▒██░░▓▓▉▓▓▓▓▓▓▓▓.tt▒██░░▓▓▉▓▓▓▓▓▓▓▓.tt🔥🔥🔥💢 @ggfgggv
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
16
▒██░░▓▓▉▓▓▓▓▓▓▓▓.tt▒██░░▓▓▉▓▓▓▓▓▓▓▓.tt🔥🔥🔥 اعـــــــيش وحــــــــداني وانـــــا رافــع الـــــراس. ولا اذل نفــــــسي الاجــــل اكــــسب حثــــــــالة🤞🏿🤟🏿 ▒██░░▓▓▉▓▓▓▓▓▓▓▓.tt▒██░░▓▓▉▓▓▓▓▓▓▓▓.tt🔥🔥🔥💢
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
12
❌▂▁▁▁▁◣👑◢▁▁▁▁❌ #لـــــــيس_لديـــــــهم_الوقـــــــت_للحـــــــديث_مـــــــعي​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ... #وانـــــــا_لـــــــيس_لـــــــدي_الوقـــــــت_لانتـــــــظارهم​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ... ❌▂▁▁▁▁◣👑◢▁▁▁▁❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
16
•♕ :# مـــــــن لا يســـــــتطيع ♕ :#الــــــــوصـــــــول ♕ :#• أليـــــــگ ♕ :#يتـــــــحـــــــدث عنـــــــگ ♕ :#بســـــــوا ‹⇡ٴ⁽☻₎⇣›
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
17
♕ :#لـَــــــن أفـــــــرض ♕ :#نـــــــفـســـــــي آگـــــــثـر ♕ :#فـلا تـتـــــــورطـــــــوا بـمـــــــعـرفـتـــــــي فــــــانا رجــــــل ســــــيئ ﹀‹⇡ٴ⁽☻₎⇣›يــــــاســــــاده
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
13
♕ :#يـــــــــــتكـــــــلمون عـــــــن ♕ :#ااـــــــرجـــــــولـــــــه. وهـــــــ ـــــــم. عبــــــــــــــيد ا♕ :#لعــــــــــــــاهـــــــرات وتــــــــــــــدعي الشــــــــــــــرف. ♕ :#وهــــــــــــــي. ♕ :#تحـــــــب التيـــــــوس‹⇡ٴ⁽☻₎⇣›
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
14
🔥▂▁▁▁▁◣👑◢▁▁▁▁🔥 ♕ :#مســــــڪينه تـــلڪ :#الانــــــثئ رســــــائـــل عشــــــق وهــــمــــيه تجـعلهــــا تحــلــــم بلـــبس فــــــستان ابيــــــض
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
13
❌════★ஜ👑ஜ★════❌ ♕ :#͟لڪٰــَـــَــَـــَل فــَـــَــَـــَتاهؔہ حــَــــَزينه وتعــَــــَيسه:#اٖاٖبــَــــَتسمي فــاٖاٖنــَـــَــَـــَاٖاٖ ͟لــَــــَم اٖاٖتــــَزوج بعــَـــدٰ 👌❌🚶‍♂
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
14
❌════★ஜ👑ஜ★════❌ #تْـِـِـِرَبّيَــِـِـِـِـِـِـِـِـِنَا رَجْـِـِـِـِـِـِـِـِـِـالُ وَالُــِـِـِـِـِـِـِـِـِعيِـِـَِنَ مٌلُــِـِـِـِـِـِـِـِـِيَانَِـِـُِه ... 🐸🚬 #لُاتْغًـِـِـِـِـِـِـِـِـِريِـِـِِـِـَِنَا الِـِـِفـِـِـِـِـِـِـِـِـِلِـِـِوس وَلُا افٌَِـِـِخـِـِـِـِـِـِـِـِـِاذَ عــِـِـِـِـِـِـِـِـِرَيَِـِـِانَُِـِـِه ... 😆🤟 ❌════★ஜ👑ஜ★════❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
16
『|▇||||▇|┋ 『ֆ˓❁♔』┋|▇||||▇|』 ┅━━━━━━━━━━━━━┅ ﴿ - ﭑطمئنوآ {ﺄلجحيــــم} يتسَع للجميع ﺄلآمر لآ يستحق گل ھآذي #ﺄلمنآفسههۂ ، #ﺄلشرسههۂ ، علئ منَ يگون #ﭑلآسوآ بينگم / تبآ لگم ⌁≫↵ˢᶜᵘᵈ ┅━━━━━━━━━━━━━┅ 『|▇||||▇|┋『⁽ˢᶜᵘᵈ-⁰⁰⁾』 ┋|▇||||▇|』
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
20
『|▇||||▇|┋ 『ֆ˓❁♔』┋|▇||||▇|』 ┅━━━━━━━━━━━━━┅ ﴿ - ﭑطمئنوآ {ﺄلجحيــــم} يتسَع للجميع ﺄلآمر لآ يستحق گل ھآذي #ﺄلمنآفسههۂ ، #ﺄلشرسههۂ ، علئ منَ يگون #ﭑلآسوآ بينگم / تبآ لگم ⌁≫↵ˢᶜᵘᵈ ┅━━━━━━━━━━━━━┅ 『|▇||||▇|┋『⁽ˢᶜᵘᵈ-⁰⁰⁾』 ┋|▇||||▇|』
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
16
『|▇||||▇|┋ 『ֆ˓❁♔』┋|▇||||▇|』 ┅━━━━━━━━━━━━━┅ ﴿ - لن ﺄﺳﻋ์عىء ﻟتصحيح ظن #ﺄحـد بي ﹥من ﺄكرمني ﭑكرمتهۂ وﻣـن ﺂستخف بي #سآكرم نفسي عنـــههۂﺓ ⌁≫↵ˢᶜᵘᵈ ┅━━━━━━━━━━━━━┅ 『|▇||||▇|┋『⁽ˢᶜᵘᵈ-⁰⁰⁾』 ┋|▇||||▇|』
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
9
『|▇||||▇|┋ 『ֆ˓❁♔』┋|▇||||▇|』 ┅━━━━━━━━━━━━━┅ ﴿ - ـﻠﺂ تحسبؤن #ﺄلحـب ضحڪهۂ ﻣعآ " بنـــت " وـﻠﺂ تحسبؤن ﭑن #ﺄلبنآت مٱتربو ، ﺄللي ھدم ڪلمھۂ ﺄحبڪہ ، بـَ ھٱلوقت #ﭑطفٱل شٱفو ﺄلحب لعبھۂ وحبؤ ، ⌁≫↵ˢᶜᵘᵈ ┅━━━━━━━━━━━━━┅ 『|▇||||▇|┋『⁽ˢᶜᵘᵈ-⁰⁰⁾』 ┋|▇||||▇|』
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
11
『|▇||||▇|┋ 『ֆ˓❁♔』┋|▇||||▇|』 ┅━━━━━━━━━━━━━┅ ﴿ - تعبنٱ وحنـآ نشتريَ خٱطـرّ #ﺄلنآس و #ﺄلنآس ، ﻋلئ {ﺈلزلآت} بٲعـونـآ ⌁≫↵ˢᶜᵘᵈ ┅━━━━━━━━━━━━━┅ 『|▇||||▇|┋『⁽ˢᶜᵘᵈ-⁰⁰⁾』 ┋|▇||||▇|』
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
15
『ֆ˓❁♔』 ﴿ - من ﯾفگر ، يلــوي ذرﭑعنآ نڪسر #يمينــۂ ، - ومن يدور {زلآتنــآ} يشد حيلههۂ ⌁≫↵ˢᶜᵘᵈ
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
10
『ֆ˓❁♔』 ﴿ - رﺄيت #فتآهۂ تلٲﻋب #کلبآ ، فقلت في #نفسي يآ ترﺄ ھل تعلمهۂ  {ﺄلخيــآنهۂ} ، ﺄم يعلمھآ #ﭑلوفآء ⌁≫↵ˢᶜᵘᵈ
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
12
『|▇||||▇|┋ 『ֆ˓❁♔』┋|▇||||▇|』 ┅━━━━━━━━━━━━━┅ ﴿ - عجبـاً لـ #ﭑمرآهۂ تشتري #ﺄلحب بٍـ تَمايل خصـرها. ⌁≫↵ˢᶜᵘᵈ ┅━━━━━━━━━━━━━┅ 『|▇||||▇|┋『⁽ˢᶜᵘᵈ-⁰⁰⁾』 ┋|▇||||▇|』
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
10
❌════★ஜ👑ஜ★════❌ ##الرخــــــــــص مــــــــــش بــــــــــس فــــــــــي البــــــــــضايع ... #ڪمــــــــــان فــــــــــي بعــــــــــض البــــــــــنات ... #قــــــــــسم باللــــــــــه ارخــــــــــص مــــــــــن جــــــــزمتها ... 👌❌ ❌════★ஜ👑ஜ★════❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
11
❌▂▁▁▁▁◣👑◢▁▁▁▁❌ #أنـــــا شـــــديــد الــخــجـــــل حـــــتى أنـــــني لا أستطـــــيع تقـــــشير برتقـــــالــه ڪـــــي لا أراهـــــا عـــــارية ... 👌❌🚶‍♂
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
13
❌════★ஜ👑ஜ★════❌ #مــــــــاذا تنتـــــظــــــــر مــــــــن شعــــب يــرى مــــوخــــــــرهؔہ الفتـــاهؔہ ويقــول مـــاشـــا۽ اللــــهؔہ ... 😏👌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
11
❌▂▁▁▁▁◣👑◢▁▁▁▁❌ #حــــــــــبيبتي جــــــــــميلــــــــــه انــــــــــتي #ڪ حــــــــــذاء امــــــــــي القــــــــــديم 😻💋💞˛ٰֆ ❌▂▁▁▁▁◣👑◢▁▁▁▁❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
13
❌▂▁▁▁▁◣👑◢▁▁▁▁❌ #ممـــــڪن أتحـــــمّل أيّ فـــــشل فـــــي حـــــياتي .. #إلا فـــــشل الإتصـــــال بالإنـــــترنت ❌▂▁▁▁▁◣👑◢▁▁▁▁❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
14
❌▂▁▁▁▁◣👑◢▁▁▁▁❌ #الـــــبنت الرخـــــيصــه مـــــثل حـــــذاء الحـــــمام ... #مـــــن يـــــشتي يدخـــــل بـــــين القـــــذارات لبـــــسه ... 🤣❌ ❌▂▁▁▁▁◣👑◢▁▁▁▁❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
13
❌▂▁▁▁▁◣👑◢▁▁▁▁❌ #عـــــزيـــــزي #لا تـــــثق فـــــي مخلـــــوقات #تـــــنزف دمـــــاً شهـــــريا ولا تمـــــوت ‹⇡ٴ⁽☻₎⇣›👌 ❌▂▁▁▁▁◣👑◢▁▁▁▁❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
12
❌▂▁▁▁▁◣👑◢▁▁▁▁❌ #تـبا لــڪي ايـــــته الغــبيه ... انــا اتحـمل ڪـل هـذه المـعاناه ... وتقــولين لــي لا دخل خـــــاص ... 😏😹💔
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
11
❌════★ஜ👑ஜ★════❌ #ربمــــــــا انــــــــي لســــــــت بالحــــــــب جــــــــيدا ... #ولاڪــــــــنني لــــــــم اقــــــــل لااحــــــــد انــــــــي احــــــــبڪ ڪــــــــذبا ... 😴👌🚶‍♂ ❌════★ஜ👑ஜ★════❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
16
❌════★ஜ👑ஜ★════❌ #اردت ان اعــــــــيش حــــــــياهؔہ سعــــــــيدهؔہ #لڪــــــــن سعــــــــيدهؔہ ڪــــــــانت عــــــــاهرهؔہ ... 🤣👌🚶‍♂ ❌════★ஜ👑ஜ★════❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
10
❌════★ஜ👑ஜ★════❌ ســـيدتي الحــريهؔہ لاتحــــتاح الــى جــسد عــاريفـــلا تڪـوني كا السيجـــارهؔہ تلامسها ڪل الشفــــاهؔہ ... 😴👌🚶‍♂
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
11
❌════★ஜ👑ஜ★════❌ #اذا ڪنت تبحــث عــــن الاخــــــــلاص فهــي صـــورهؔہ فــــي للقــــران ولـيس عنـــد النســـاء ... 😴👌🚶‍♂
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
12
❌════★ஜ👑ஜ★════❌ #لاتضــــــــني اذا خــــــــرجــــــــتي مــــــــن حــــــــياتــــــــي سيخــــــــتل تــــــــوازني #بالعــــــــڪس فســــــــاخــــــــلع حــــــــذائــــــــي الاخــــــــر وامشــــــــي طبيعــــــــي ... 😴👌🚶‍♂ ❌════★ஜ👑ஜ★════❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
13
❌════★ஜ👑ஜ★════❌ #اريــــــــد فتــــــــاه شــــــــجــــــــاعــــــــهؔہ تجــــــــاوبنــــــــي جــــــــواب مقنــــــــع #لمــــــــاذا تــــــــرتدون المــــــــلابس الضــــــــيقهؔہ وتخــــــــرجون الشــــــــارع ... 🤣👌🚶‍♂ ❌════★ஜ👑ஜ★════❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
15
❌════★ஜ👑ஜ★════❌ #فــــــي نــــــاس تربــــــة عــــــلئ اخــــــلاق حمــــــيده ... #بــــــس للاســــــف حمــــــيده طلعــــــت رقــــــاصــه ... 😹❌👌 ❌════★ஜ👑ஜ★════❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
13
❌════★ஜ👑ஜ★════❌ #ڪــــــــنت لهــــــــا وڪــــــــانت لــــــــي #واليــــــــوم انــــــــا لنفــــــــسي وهــــــــي للجميــــــــع ... 💔👌🚶‍♂ ❌════★ஜ👑ஜ★════❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
12
❌════★ஜ👑ஜ★════❌ #عــــــــزيزتي لاتلتفــــــــتي للرجــــــــل يصفــــــــر لــــــــڪ #فــــــــي الشــــــــارع فــــــــانتي سيــــــــده ولستي ڪلب ... 💔👌🚶‍♂ ❌════★ஜ👑ஜ★════
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
16
❌════★ஜ👑ஜ★════❌ #مافـــــــي شـــــــي اسمـــــــه رفيـــــــق الســـــــوء... #انـــــــت حمـــــــار ولقيـــــــت مـــــــن يســـــــوقك... ❌════★ஜ👑ஜ★════❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
10
❌════★ஜ👑ஜ★════❌ #بالعـــــــز نمشـــــــي..لـــــــو رجعنـــــــا مقاتيـــــــل..وعيشـــــــة أهـــــــل الـــــــذل يلعـــــــن أبـــــــوها.. ❌════★ஜ👑ஜ★════❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
10
❌════★ஜ👑ஜ★════❌ #دنيـــــــا كـــــــاذبه.. ڪ دمـــــــوع الفتـــــــيات مـــــــثلاً.. ❌════★ஜ👑ஜ★════❌
❌بـಿـنــ௸ـت.﷽آلــஅـمـಿـوت ❌
10
❌════★ஜ👑ஜ★════❌ #بعـــــــض البشـــــــر.. لـــــــو رميـــــــت عليـــــــهم الحـــــــذاء..لبكـــــــى الحـــــــذاء قائـــــــلاً: #لمـــــــاذا أهنتـــــــني❌ ❌════★ஜ👑ஜ★════❌