Go to channel

💔ش̷ُہ̷گ̷ہ̷ ح̷ز̷ن̷💔

57
ﺍﺥ ﻳــــﺎ ﺍﺳـــﻢ ﺍلعـــشــگــــ شـڰــــــد ﺿـــﻠــﻤــــــﺖ ﺍﻟﻨـــــــﺎﺱ♡ ﻣـــﻦ ﻭﺭﺍڪـــ گـــلـــوبــــ ﻧــاﻣــــﺖ ﺣـــﻴـــــﻞ ملـــچـــومـــــــہ😔