كروب رمضان كريم سوالف وكذا😊😊

84
قوانين الكروب🚫🚫 ممنوع تغلط🚫🚫 ممنوع تزحف🚫🚫
Open in app
• حَحـٰنـﯠﯟشـٰهـَہ ، 🤭💕)" ⊰ جـڪـٰوٰꪆمــهہَ ،😐🖤"⇣˓ • بـٖـَٰٰٰﺂࢪبٰـُـٰٰـٰي 🧜‍♀🖤“ • ﭑﯛم ضَـحۘڪهِ َﭑلـدافــيـٰٰٖهۃ ،🧚‍♀💫)̯ֆ • عسہ‌ﹻٰ۫و໑໑لههہ ♥️✨‌ ₎' ڪـٰـشــِٰاخــﮪـٰهۃ ة َ  ؛ء (💗🤞🏻)ֆ ⊰ تـــاﺂََٰٰٰٰٰٰجـههــم ،⁞ ²⁰⁰¹ 🍥🍟"⇣˓ ⊰ زغـــيروٰنـههہ ،⁞ ²⁰⁰³ ☃💫"⇣˓ فـٓـ͟ــراشـﮧَـྀ◌ـ﴿🦋﴾ـۣۛـهہ ̣̥  ₎ᵛ͢ᵎᵖ ❥، اٍّم͜ـ ڪ͜ـف͒͜ـش͜ـهّْ 🌸‘ آمِٰـۛৣـ ڪِٰـۛৣـفِ͒ـۛৣـشِٰـۛৣـ໋۠هہؚ  💭💔ۦ •ٰ نـﯠﯛنـههہ ¦ ɴᴏɴ ...