Go to chat

خوش لمه

964
⭕️ توضیحات آقای شبخیز درباره فرکانس جدید شبکه ITN از شب گذشته ITN پس از ۷ سال فرکانس خود را تغییر داد و در ترکمنعالم همان جهت یاهست روی ایر رفت. فراموش نکنید برای دریافت ترکمنعالم نیاز نیست هیچگونه تغییری در دیش یاهست خود وارد کنید و کافی است فرکانس را مستقیما در خود یاهست وارد کنید و آن را دریافت کنید. ایرانیان ساکن ترکیه و اروپا هم از این پس می‌توانند شبکه ITN را تماشا کنند. امکانی که پیش از این در ماهواره یاهست فراهم نبود. این ویدیو دو قسمت دارد. قسمت دوم در پست بعدی موجود است. ITN Yahsat / TurkmenAlem 10845 V 27500 @SatNewsOfficial