Go to channel

خراسان فوری

547
بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات راه‌حل بدهد رئیس اتحادیه صادر کنندگان زعفران خراسان رضوی: 🔹بانک مرکزی باید راه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات محصولات را به صادرکننده نشان بدهد. 🔹اکنون تحریم‌هایی وجود دارد که ما نمی‌توانیم از طریق سیستم بانکی ارز را وارد کشور کنیم و حتی خود دولت هم این توانایی را ندارد، اما صادر کننده را موظف و اجبار می‌کنند که ارز را وارد کشور کند. 🔹اگر افغانستان، چین، یونان، مراکش و یا کشورهای دیگر شروع به کشت زعفران می‌کنند ناشی از این است که ما تأمین کننده خوبی برای آنها نیستیم؛ چراکه کشور ما نمی‌تواند سرویس مرتب و منظمی به کشورهای خریدار زعفران ارائه بدهد. 🔹کشت گلخانه‌ای مقرون به صرفه نیست و از طرفی محصول این کشت نسبت به محصولی که به صورت سنتی کشت می‌شود کیفیت بسیار پائین‌تری دارد. 📈 @Econ_Fouri