Go to channel

خراسان فوری

60
🏴 ورود بیش از ۴میلیون و ۳۰۰هزار زائر به مشهد مقدس معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی 🔹از ۲۷ مهر تا صبح امروز چهارمیلیون و ۳۰۹ هزار و ۶۲۷ نفر زائر به مشهد مقدس وارد شدند. 🔹 ۵۰۵ هزار نفر از این آمار مربوط به زائران پیاده رضوی است که از ۶ محور منتهی به مشهد وارد این شهر شده اند. 🔹در این مدت، ۴۹۴ هزار و ۱۸۹ نفر از زائران ورودی از طریق حمل و نقل عمومی جاده ای، 138هزار و 749نفر از طریق هوایی، 223هزار و 844نفر از طریق ریلی و دومیلیون و 947هزار و 845نفر با خودروهای شخصی به مشهد مقدس سفر کرده اند 🔹 آمار ورودی در مقایسه با آمار ورودی زائران به مشهد مقدس در مدت مشابه پارسال 2و8دهم درصد افزایش دارد. 🕌 @Khorasan_Fouri