Go to chat

✨اگر بتونیم لحظه رسیدن به اهدافمون رو تجسم ڪنیم و شادی اون لحظه رو حس ڪنیم 💫 اتفاقات مثبت زیادی ڪه با اون هدف سازگارند رو جذب خواهیم ڪرد💝 〰❁🍃❁🌸❁🍃

40
یه خانوم عزیز بیاد بحرفم پوکیدم خانوم متاهل مجرد فرقی نداره یا بی بیاد