💔خاطرات خیس💔

342
فیلم و متن و بیو وعکس دپ برا پروفایل و معدن پروفایل های سیاه و سفید و.... هرکی خاصه جاش اینجاس
Open in app
💔خاطرات خیس💔
2094
حقیقت همان دروغی است که بارها وبارها تکرار شده است
💔خاطرات خیس💔
2040
ـ خیلی‌سَخدحِ‌اَدای‌مُحکَم‌بُودَنُو‌دَر‌بیاری‌..!" ـ وَختی‌تُو‌خُدت‌فُرو‌رَفدی‌..!" ـ خیلی‌سَخدح‌ِبِہ‌اِجـبار‌لَبخند‌بِزَنی‌..!" ـ وَختی‌تُو‌قلبِت‌گریِہ‌مِکُنی‌!" ـ خیلی‌سَخدحِ‌هَمہ‌بِہ‌خُوش‌بَختیت‌حسرَت‌بُخورن‌.. ـ وَلی‌خُدت‌مِدُونی‌کَم‌اوردی‌:)‹ 🌻❣›!"ـ
💔خاطرات خیس💔
1954
ب یک مدیر مجرب نیازمندیم هرکس دوست داشت بیاد پی وی مدیر گروه بشه خوشحال میشم...
💔خاطرات خیس💔
1792
وقتـــــۍ بـه فـــــڪرم میـــــرسـه ⇛ "چهـــــرت"↬ "بغضـــــم" ↬ میتـــــرڪه از اینـهمـه درد... :'(
💔خاطرات خیس💔
1216
‏ما از وقتی بچه بودیم یه شهاب سنگ قرار بود سال دیگه‌ بیاد بخوره به زمین و کره زمین کلا از بین بره. بیا بخور دیگه کصکش خسته شدیم 😕
💔خاطرات خیس💔
940
بغلش کن وقتی حرفاشو نمیفهمی اون خودش بعضی مواقع نمیدونه چی میخواد.......
💔خاطرات خیس💔
905
دلتنگى شوخى سَـرش نميشود دلتنگى موريـانه است و مَن هنوز آدم نشده ام مَـن هنوز چوبى ام .. !
💔خاطرات خیس💔
805
تو زِندگی هر روزی که واسه دلت زندگی کردی بُردی، حتی اگه اشتباه کرده باشی!
💔خاطرات خیس💔
904
ـ حـالمـ‌ خـوبہ‌ فقط‌ یکمـ بغض تـو گلـو عادیہ!" ـ مـگہ نـحـ ؟!▵⸢🚶🏿‍♂🌻⸥▾ ـ عــادیـح حـس کـنی واس هـمـہ اضـافی ...!" ـ عـادیح کـہ حـمش بـخـنـدی یـہـو خـیر شـی!" ـ عـادیـح کہ حـس کنـی شـکستـی دیگـح ...!" ـ حـس کـنـی کـمـرت خـمـح؟!▵⸢⚓️🕯⸥▾ ـ عـادیـح کـہ هـشـکـی جـدی نـگـیرتـت ...!" ـ عـادیـح کـہ پـر حـرف باشـی▵⸢😸🔗⸥▾ ـ ولـی بـہ رو نـیاری سـر در گـمـم ...!" ـ نـمـی دونـمـ چـــمــہ:)▵⸢🙂🥀⸥
💔خاطرات خیس💔
872
⇱مث‌عون‌عکصی‌کح‌هیجوق‌پاک‌نمیکنمح ولیح‌ط‌گالریم‌هص!«'🍂🚶🏾‍♂'» مث‌عون‌عاهنگی‌کح‌هیجوق‌پاک‌نمیکنمح ولیح‌ردش‌میکنمح!«'🔌🌻'» مث‌عون‌پیامایی‌کح‌هص هنو‌نگهشون‌داشتمح‌و‌پاک‌نکردمح ولیح‌دگح‌نگاشون‌نمیکنمح!«'🥀🔗'» مث‌خواطراتت‌کح‌هیجوق‌پاک‌نمیشح ولیح‌بشون‌فک‌میکنمح!«'🕷🕸'» دقیقن‌مث‌عینا‌توعم‌جاط‌گوشح‌قلبمح ولیح‌دگح‌سمتت‌نمیامح..:)!«'🖤
💔خاطرات خیس💔
903
زیباترین قسم سهراب سـپهری: به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم میگذرد، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهدماند.. لحظه ها عریانند. به تن لحظه خود،جامه اندوه مـپوشان هرگز...!! زندگی ذره كاهیست، كه كوهش كردیم، زندگی نام نکویی ست، كه خارش كردیم، زندگی نیست بجز نم نم باران بهار، زندگی نیست بجزدیدن یار زندگی نیست بجزعشق، بجزحرف محبت به كسی، ورنه هرخاروخسی، زندگی كرده بسی، ...
💔خاطرات خیس💔
1347
خوب باشی پشتت بد میگن بد بشی همه باهات خوبن . . .
💔خاطرات خیس💔
1199
جدی دوست داشتن خیلی حس عجیبیه؛ هرجا میری هرکاری میکنی با هرکی حرف میزنی به صورت مجزا یه جایی تو بدنت حضور داره. یه چیز تو مایه های نفس کشیدن٬ از یه جایی به بعد یه بخش اضافه نیست٬ یه قسمت همیشگی از خودته 🌸🍃❤️