آموزش ترکی خلج

5
ترکان استان مرکزی ترکی خلج ترکان خلج خلجستان قم تفرش آشتیان فراهان
Open in app
آموزش ترکی خلج
142
موسیقی و ترکان به روایت باستانی پاریزی: "اصولا دوران شکوه موسیقی در تاریخ ایران مربوط به ترکان و ترکمانان بوده است که اغلب پادشاهان خود اهل موسیقی و طرب بوده اند. سلطان طغرل سلجوقی در مراسم ازدواجش با دختر خلیفه عباسی در حیات کاخ با سربازان به خواندن ترانه های ترکی پرداخت و به رقص درآمد و رقصی ترکانه کرد. قاجارها که ترکمان بودند و خود را وارث سلجوقیان میدانستند عموما اهل موسیقی بودند. مثلا آقا ...
آموزش ترکی خلج
581

شباهت پسوندها در اشکانی وترکی.PDF

PDF
144.706 Kb
آموزش ترکی خلج
1098

selahi-diker_turk-dili-nin-besbin-yili_anadolu-da-onbin-yil.pdf

pdf
169.97 Mb
آموزش ترکی خلج
926
بیش از هزار سال است که شاعران بزرگ پارسی و ترکی، یاردل نواز و نیکو پیکر خود را به "تورک " تشبیه و همانند می کنند و او را از ته دل می ستایند، و این در تاریخ ادبیات جهان بی نظیر است.
آموزش ترکی خلج
723

اثبات ترکمن بودن اشکانیان.pdf

pdf
204.956 Kb
آموزش ترکی خلج
326

تیمور_پیرهاشمی_آذری_دیلینین_گرامری.pdf

pdf
4.46 Mb
آموزش ترکی خلج
831

Ahmet Caferoğlu. Türk Dili Tarihi. Cilt I II (1984).pdf

pdf
11.52 Mb
آموزش ترکی خلج
154

Xelec Tili Grameri.pdf

pdf
657.106 Kb
آموزش ترکی خلج
180

Folklore_Texte_der_Chaladsch_by_Doerfer_G_,_Tezcan_S_z_lib_o.pdf

pdf
19.21 Mb
آموزش ترکی خلج
177

Grammatik des Chaladsch by Doerfer G. (z-lib.org).pdf

pdf
13.02 Mb
آموزش ترکی خلج
430

آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش- ج2- هیئت.pdf

pdf
11.86 Mb
آموزش ترکی خلج
417

آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش- هیئت.pdf

pdf
4.61 Mb
آموزش ترکی خلج
639

تورکلرین تاریخ و فرهنگینه بیر باخیش- هیئت.pdf

pdf
5.27 Mb
آموزش ترکی خلج
308
کتاب ارزشمند خلج ماتریال تالیف پروفسور گرهارد دورفر و پروفسور سمیح تزجان👆
آموزش ترکی خلج
304

1059-_Turkoloji_Tarix_Khalaj_Materials_Gerhard_Dorfer(1).pdf

pdf
12.24 Mb
آموزش ترکی خلج
495

فرشهای_افشار_بیدگینه_وقلتوق_مرکز.pdf

pdf
10.57 Mb
آموزش ترکی خلج
183
این فایل صوتی مربوط به سال ۱۳۴۸ خورشیدی است که توسط آقای گرهارد دورفر آلمانی و با حضور جمعی از اهالی روستای تلخاب فراهان استان مرکزی، در منزل مرحوم محمدخان تلخابی ضبط شده است. در سفری که آقای علی‌اصغر جمراسی به ترکیه داشته‌اند، این فایل، با زحمت زیادی تهیه و به ایران آورده شده است. ضمن تشکر از جناب آقای محسن داودی‌خواه از شهر اراک. * در این فایل صوتیِ که داده‌های لهجه تلخابی زبان خلجی بر روی آ ...
آموزش ترکی خلج
302

فایل_صوتی_خلجی_سال_۱۳۴۸_روستای_تلخاب.mp3

mp3
فایل_صوتی_خلجی_سال_۱۳۴۸_روستای_تلخاب