Go to channel

💯خبرورزشی💯

2056
کشور هایی که بیشترین بلیت جام جهانی 2018 را خریداری کرده اند؛ امریکایی ها علی رغم عدم حضور در جام جهانی پس از روسیه میزبان بیشترین بلیت را خریداری کرده اند