ڪٰٖفٖ٘ۈشٰ آ٘ࢦډٖيۈآ٘نيۿ ﹾ٭ﹾ

لاشيء دي🧸💔
Open in app