کشاورزی

13
tarımcılık
Open in app
کشاورزی
1137
فرهنگ تصویری گیاهان کردی ، فارسی ، انگلیسی ، ترکی استانبولی👆
کشاورزی
212

gyahshenasi(mahmoudvand.ir).pdf

pdf
4.92 Mb
کشاورزی
83
کتاب بذر ( فیزیولوژی رشد و جوانه زنی و خواب)👆
کشاورزی
82

.archivetempseed physiology.pdf

pdf
30.26 Mb
کشاورزی
83
راهنمای حبوبات👆
کشاورزی
85

4_5854793577028124791.pdf

pdf
1.73 Mb
کشاورزی
111
پرورش حیوانات اهلی🖕
کشاورزی
108

negahdari-heyvanate-ahli.pdf

pdf
1.16 Mb
کشاورزی
110
تعمیر ماشین های کشاورزی به زبان ترکی آذربایجانی🖕
کشاورزی
107

Kend_t mashinlarinin_temiri.pdf

pdf
15.2 Mb
کشاورزی
111

تولید و پرورش سبزی و صیفی.pdf

pdf
11.35 Mb
کشاورزی
115
تولید فرآورده های لبنی🖕
کشاورزی
209

تولید فرآورده های لبنی.pdf

pdf
4.15 Mb
کشاورزی
111
آب،خاک، گیاه رشته کشاورزی🖕
کشاورزی
253

آب،خاک، گیاه.pdf

pdf
4.21 Mb
کشاورزی
106
کاشت گلخانه‌ای زعفران
کشاورزی
105

4_5904554097456972927.pdf

pdf
31.49 Mb
کشاورزی
206

4_5794102223097036921.pdf

pdf
3.24 Mb
کشاورزی
417
پرورش دام های بزرگ🖕 کتاب درسی
کشاورزی
411

پرورش دام های بزرگ.pdf

pdf
16.88 Mb
کشاورزی
987
آشنایی با گیاهان دارویی آذربایجان شرقی🖕
کشاورزی
993

آشنایی با گیاهان دارویی، آذربایجان شرقی.pdf

pdf
16.13 Mb
کشاورزی
845
پرورش گاو، به زبان ترکی استانبولی🖕
کشاورزی
863

1-sigir-yetistirme-profdr-feyzi-ugur.pdf

pdf
2.83 Mb
کشاورزی
709
گیاه شناسی🖕 برای رشته مهندسی کشاورزی
کشاورزی
699

4_204499722428219653.pdf

pdf
3.43 Mb