Kalorësit e shpejt

86
Public channel
Open in app
85
Telegram : https://t.me/Kaloresitt
66
Telegram : https://t.me/Kaloresitt
68
Telegram : https://t.me/Kaloresitt
82
https://t.me/Kaloresitt
215
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
287
#FreeUyghurMuslims
305
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
273
#free_sister_aafia #GetAafiaBackNow https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
277
#Free_nasr_alfhd https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
257
#FreeSheikhOmarBakriMuhammad https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
261
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
304
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
356
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
330
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
338
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
330
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
330
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
361
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
353
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
422
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
445
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
509
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
497
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
659
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
604
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
631
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
579
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
561
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
587
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
540
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
549
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
544
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
547
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
555
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
565
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
546
I mëshirshëm ndaj muslimanëve dhe i ashpër ndaj kufarëve. U mundua ashtu siq ka thënë All-llahu në Kur-anin famëlartë. Ebu Abdullahi ishe shembull i Al Wala wal bara's. I shërove gjoksat e besimtarëve dhe fute frigë në zemrat e pabesimtarëve. Aplikimi yt i sheriatit të All-llahut për dikë është "Havarixhizëm" e nëse aplikimi i sheriatit të Allahut qenka "Havarixhizëm" e lusim All-llahun të ...
557
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
536
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
538
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
507
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
505
Po sikur OBSH(ja) e kufarëve të thonë se kthimi shum'kohësh ka kibla në namaz shkakton monotoni, dhe e dëmton shëndetin. Shumë "hoxhollarë" do e ndryshojnë kiblën. Kalorësit e shpejtë
509
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
491
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
509
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
510
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
495
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
510
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
498
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
515
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam