Kalorësit e shpejt

87
Public channel
Open in app
168
Telegram : https://t.me/Kaloresit
263
Telegram : https://t.me/Kaloresit
335
Telegram : https://t.me/Kaloresitt
313
Telegram : https://t.me/Kaloresitt
291
Telegram : https://t.me/Kaloresitt
310
https://t.me/Kaloresitt
454
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
514
#FreeUyghurMuslims
518
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
487
#free_sister_aafia #GetAafiaBackNow https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
503
#Free_nasr_alfhd https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
479
#FreeSheikhOmarBakriMuhammad https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
477
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
515
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
567
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
539
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
549
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
535
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
536
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
570
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
563
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
638
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
649
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
718
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
702
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
869
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
813
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
830
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
801
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
765
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
800
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
755
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
760
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
751
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
750
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
764
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
783
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
753
I mëshirshëm ndaj muslimanëve dhe i ashpër ndaj kufarëve. U mundua ashtu siq ka thënë All-llahu në Kur-anin famëlartë. Ebu Abdullahi ishe shembull i Al Wala wal bara's. I shërove gjoksat e besimtarëve dhe fute frigë në zemrat e pabesimtarëve. Aplikimi yt i sheriatit të All-llahut për dikë është "Havarixhizëm" e nëse aplikimi i sheriatit të Allahut qenka "Havarixhizëm" e lusim All-llahun të ...
757
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
746
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
754
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
711
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
709
Po sikur OBSH(ja) e kufarëve të thonë se kthimi shum'kohësh ka kibla në namaz shkakton monotoni, dhe e dëmton shëndetin. Shumë "hoxhollarë" do e ndryshojnë kiblën. Kalorësit e shpejtë
710
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
695
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
725
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
722
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
700
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
720
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam
700
https://t.me/Kalorsi/88 - Telegram https://tt.me/kalorsitt - Tam Tam