دل نوشته ها

@k_u_r_d

هر چه در فهم تو آید می شود مفهوم تو هر چه در اینجاست زاده تخیل و افکار من است از هیچ کس و ناکسی طرفداری نمی شود هر چه هست من هستم و مشتی کلمات که اما و اگرهای بسیار و بی جواب دارد

Your browser is out of date!

Ooops! It seems like your browser is out of date. To enjoy all TamTam features we recommend you to install the latest version of your browser. Or you can always try another one from the list, it’s up to you.