ϻỖỖŇ

شايف لْـۆ لگيت العنده زعله وياك وتعاند بروحك ماتباوعلـه 💔 تريـد تگلـه احبك تسكت وتنـدار ترجـع تلتفـت وعيونـك تگله 🥀 ً
Open in app